Vriendelijk of woedend hebben veel mensen, en vooral bejaarde mensen, mij herhaaldelijk verzekerd dat de ouderdom helemaal niet bestaat. Sommige mensen zijn minder jong dan andere, dat is alles


vriendelijk-of-woedend-hebben-veel-mensen-vooral-bejaarde-mensen-mij-herhaaldelijk-verzekerd-dat-de-ouderdom-helemaal-niet-bestaat-sommige-mensen
simone de beauvoirvriendelijkofwoedendhebbenveelmensenvooralbejaardemijherhaaldelijkverzekerddatdeouderdomhelemaalnietbestaatsommigemensenzijnminderjongdanandereisalleswoedend hebbenhebben veelveel mensenen vooralvooral bejaardebejaarde mensenmij herhaaldelijkherhaaldelijk verzekerdverzekerd datdat dede ouderdomouderdom helemaalhelemaal nietniet bestaatsommige mensenmensen zijnzijn minderminder jongjong dandat isis allesvriendelijk of woedendwoedend hebben veelhebben veel mensenen vooral bejaardevooral bejaarde mensenmij herhaaldelijk verzekerdherhaaldelijk verzekerd datverzekerd dat dedat de ouderdomde ouderdom helemaalouderdom helemaal niethelemaal niet bestaatsommige mensen zijnmensen zijn minderzijn minder jongminder jong danjong dan anderedat is alles

Sommige mensen schimpen op andere mensen omdat andere mensen hebben wat sommige mensen graag zouden bezitten -Henry Fielding
sommige-mensen-schimpen-op-andere-mensen-omdat-andere-mensen-hebben-wat-sommige-mensen-graag-zouden-bezitten
Geen wonder dat de dieren minder domheden begaan dan de mensen, zij hebben immers minder verstand dan mensen. -Otto Weiss
geen-wonder-dat-de-dieren-minder-domheden-begaan-dan-de-mensen-zij-hebben-immers-minder-verstand-dan-mensen
De meeste mensen hebben geen andere grond voor hun meningen dan dat ze in de mode zijn -Samuel Johnson
de-meeste-mensen-hebben-geen-andere-grond-voor-hun-meningen-dan-dat-ze-in-de-mode-zijn
De meeste mensen willen liever bewonderd dan bemind worden. Bewondering bevredigt de eigenliefde, en alle mensen hebben die. Vriendschap is een zaak van het gevoel, en velen hebben dat niet -Mme d'Arconville
de-meeste-mensen-willen-liever-bewonderd-dan-bemind-worden-bewondering-bevredigt-de-eigenliefde-alle-mensen-hebben-die-vriendschap-is-een-zaak-van