Vriendelijk of woedend hebben veel mensen, en vooral bejaarde mensen, mij herhaaldelijk verzekerd dat de ouderdom helemaal niet bestaat. Sommige mensen zijn minder jong dan andere, dat is alles


vriendelijk-of-woedend-hebben-veel-mensen-vooral-bejaarde-mensen-mij-herhaaldelijk-verzekerd-dat-de-ouderdom-helemaal-niet-bestaat-sommige-mensen
simone de beauvoirvriendelijkofwoedendhebbenveelmensenvooralbejaardemijherhaaldelijkverzekerddatdeouderdomhelemaalnietbestaatsommigemensenzijnminderjongdanandereisalleswoedend hebbenhebben veelveel mensenen vooralvooral bejaardebejaarde mensenmij herhaaldelijkherhaaldelijk verzekerdverzekerd datdat dede ouderdomouderdom helemaalhelemaal nietniet bestaatsommige mensenmensen zijnzijn minderminder jongjong dandat isis allesvriendelijk of woedendwoedend hebben veelhebben veel mensenen vooral bejaardevooral bejaarde mensenmij herhaaldelijk verzekerdherhaaldelijk verzekerd datverzekerd dat dedat de ouderdomde ouderdom helemaalouderdom helemaal niethelemaal niet bestaatsommige mensen zijnmensen zijn minderzijn minder jongminder jong danjong dan anderedat is alles

Sommige mensen schimpen op andere mensen omdat andere mensen hebben wat sommige mensen graag zouden bezittenGeen wonder dat de dieren minder domheden begaan dan de mensen, zij hebben immers minder verstand dan mensen.Vele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijnDe meeste mensen hebben geen andere grond voor hun meningen dan dat ze in de mode zijnDe meeste mensen willen liever bewonderd dan bemind worden. Bewondering bevredigt de eigenliefde, en alle mensen hebben die. Vriendschap is een zaak van het gevoel, en velen hebben dat nietIn Afrika zie je vaak, dat het verschil tussen een dorp waar iedereen eet en een dorp waar de mensen verhongeren, de overheid is. De eerste heeft een functionerende overheid en de andere niet. Dat is waarom het mij stoort als ik mensen hoor zeggen dat de overheid de vijand is. Zij begrijpen niet haar fundamentele rol