Vriendschap is liefde op het eerste woord


vriendschap-is-liefde-op-het-eerste-woord
harry mulischvriendschapisliefdeopheteerstewoordvriendschap isis liefdeliefde opop hethet eersteeerste woordvriendschap is liefdeis liefde opliefde op hetop het eerstehet eerste woordvriendschap is liefde opis liefde op hetliefde op het eersteop het eerste woordvriendschap is liefde op hetis liefde op het eersteliefde op het eerste woord

Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde in vriendschap, nooitOntrouw in de liefde heft liefde niet op, maar ontrouw in vriendschap bewijst dat er geen vriendschap bestondNaast liefde op het eerste gezicht is er ook liefde op eerste aanrakingLiefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschapVriendschap; eerbiedwaardig en heilig woord!Als mensen wordt gevraagd naar de belangrijkste ervaring bij 'liefde op het eerste gezicht' is het meest genoemde woord: herkenning. Het is mogelijk iemand te herkennen die je daarvoor nog nooit hebt gezien. Onze herkenning voelde als een hereniging