Vrijgezellen zijn mannen die graag getrouwd zouden zijn maar niet voortdurend


vrijgezellen-zijn-mannen-die-graag-getrouwd-zouden-zijn-maar-niet-voortdurend
helen vitavrijgezellenzijnmannendiegraaggetrouwdzoudenmaarnietvoortdurendvrijgezellen zijnzijn mannenmannen diedie graaggraag getrouwdgetrouwd zoudenzouden zijnzijn maarmaar nietniet voortdurendvrijgezellen zijn mannenzijn mannen diemannen die graagdie graag getrouwdgraag getrouwd zoudengetrouwd zouden zijnzouden zijn maarzijn maar nietmaar niet voortdurendvrijgezellen zijn mannen diezijn mannen die graagmannen die graag getrouwddie graag getrouwd zoudengraag getrouwd zouden zijngetrouwd zouden zijn maarzouden zijn maar nietzijn maar niet voortdurendvrijgezellen zijn mannen die graagzijn mannen die graag getrouwdmannen die graag getrouwd zoudendie graag getrouwd zouden zijngraag getrouwd zouden zijn maargetrouwd zouden zijn maar nietzouden zijn maar niet voortdurend

Ik had heel graag kinderen gehad, maar beslist niet zonder getrouwd te zijn -Majoor Bosshardt
ik-had-heel-graag-kinderen-gehad-maar-beslist-niet-zonder-getrouwd-te-zijn
Volwassen mannen zouden beter moeten weten dan voortdurend raad te geven aan anderen -Bertolt Brecht
volwassen-mannen-zouden-beter-moeten-weten-dan-voortdurend-raad-te-geven-aan-anderen
Sombere oude mannen zijn niet opbeurend, maar oprechter dan blijde oude mannen, die wel eens klinken of ze de verkeerde geluidsband hebben ingeslikt -Simon Carmiggelt
sombere-oude-mannen-zijn-niet-opbeurend-maar-oprechter-dan-blijde-oude-mannen-die-wel-eens-klinken-of-ze-de-verkeerde-geluidsband-hebben-ingeslikt
Als ik mannen prefereer komt dat niet omdat zij mannen zijn, maar omdat het geen vrouwen zijn -Christina van Zweden
als-ik-mannen-prefereer-komt-dat-niet-omdat-zij-mannen-zijn-maar-omdat-het-geen-vrouwen-zijn
De kunst wil bemind, maar niet getrouwd zijn -Fliegende Blätter
de-kunst-wil-bemind-maar-niet-getrouwd-zijn