Vrijgezellen zijn mannen die graag getrouwd zouden zijn maar niet voortdurend


vrijgezellen-zijn-mannen-die-graag-getrouwd-zouden-zijn-maar-niet-voortdurend
helen vitavrijgezellenzijnmannendiegraaggetrouwdzoudenmaarnietvoortdurendvrijgezellen zijnzijn mannenmannen diedie graaggraag getrouwdgetrouwd zoudenzouden zijnzijn maarmaar nietniet voortdurendvrijgezellen zijn mannenzijn mannen diemannen die graagdie graag getrouwdgraag getrouwd zoudengetrouwd zouden zijnzouden zijn maarzijn maar nietmaar niet voortdurendvrijgezellen zijn mannen diezijn mannen die graagmannen die graag getrouwddie graag getrouwd zoudengraag getrouwd zouden zijngetrouwd zouden zijn maarzouden zijn maar nietzijn maar niet voortdurendvrijgezellen zijn mannen die graagzijn mannen die graag getrouwdmannen die graag getrouwd zoudendie graag getrouwd zouden zijngraag getrouwd zouden zijn maargetrouwd zouden zijn maar nietzouden zijn maar niet voortdurend

Ik had heel graag kinderen gehad, maar beslist niet zonder getrouwd te zijnAlle mannen zijn geboren vrijgezellenVolwassen mannen zouden beter moeten weten dan voortdurend raad te geven aan anderenSombere oude mannen zijn niet opbeurend, maar oprechter dan blijde oude mannen, die wel eens klinken of ze de verkeerde geluidsband hebben ingesliktAls ik mannen prefereer komt dat niet omdat zij mannen zijn, maar omdat het geen vrouwen zijnDe kunst wil bemind, maar niet getrouwd zijn