Vrouwen die logisch redeneren, zijn aan een psychiater toe


vrouwen-die-logisch-redeneren-zijn-aan-een-psychiater-toe
geert gallevrouwendielogischredenerenzijnaaneenpsychiatertoevrouwen diedie logischlogisch redenerenzijn aanaan eeneen psychiaterpsychiater toevrouwen die logischdie logisch redenerenzijn aan eenaan een psychiatereen psychiater toevrouwen die logisch redenerenzijn aan een psychiateraan een psychiater toezijn aan een psychiater toe

Ik heb zelden een wiskundige ontmoet die logisch redeneren kanEen psychiater is een patiënt die bij gebrek aan een psychiater, een patiënt nodig heeft om zijn eigen probleem op te lossenVelen zijn voorbestemd om verkeerd te redeneren; anderen om in het geheel niet te redeneren en weer anderen om hen die redeneren, te vervolgenWie denkt dat hij bij de psychiater terecht kan, is rijp voor de psychiaterDe vrouwen hebben geen ongelijk als zij zich niet willen aanpassen aan de voorschriften die op de wereld zijn ingesteld: de mannen hebben ze immers opgesteld zonder de vrouwen erin te kennenAmerikaanse vrouwen verwachten een volmaaktheid in hun echtgenoot aan te treffen, die Engelse vrouwen slechts in hun huisknecht hopen te vinden