Vrouwen praten het liefst getweeën, terwijl mannen het liefst gedrieën praten


vrouwen-praten-het-liefst-getweeën-terwijl-mannen-het-liefst-gedrieën-praten
gilbert keith chestertonvrouwenpratenhetliefstgetweenterwijlmannengedrienvrouwen pratenpraten hethet liefstliefst getweeënterwijl mannenmannen hethet liefstliefst gedrieëngedrieën pratenvrouwen praten hetpraten het liefsthet liefst getweeënterwijl mannen hetmannen het liefsthet liefst gedrieënliefst gedrieën pratenvrouwen praten het liefstpraten het liefst getweeënterwijl mannen het liefstmannen het liefst gedrieënhet liefst gedrieën pratenvrouwen praten het liefst getweeënterwijl mannen het liefst gedrieënmannen het liefst gedrieën praten

Van mensen, die over hun eigen weldaden praten, gelooft men niet dat ze erover praten omdat ze ze bewezen hebben, maar dat ze ze bewezen hebben om erover te kunnen pratenOm over zichzelf te praten moet men over de anderen pratenEigenlijk praten we alleen tegen onszelf, maar soms praten wij luid genoeg zodat anderen ons kunnen horen.Terwijl we praten, glijdt de tijd ons tussen de vingers uit: pluk de dagAls in een vergadering iemand niets zegt terwijl alle anderen praten is hij de enige die je hoortDe grootste verworvenheden van de mensheid zijn tot stand gekomen door te praten, en de grootste mislukkingen door niet te praten