Vrouwen raden alles juist en als ze zich vergissen betekent dit dat ze nagedacht hebben


vrouwen-raden-alles-juist-als-ze-zich-vergissen-betekent-dit-dat-ze-nagedacht-hebben
alphonse karrvrouwenradenallesjuistalszezichvergissenbetekentditdatnagedachthebbenvrouwen radenraden allesalles juistjuist enen alsals zeze zichzich vergissenvergissen betekentbetekent ditdit datdat zeze nagedachtnagedacht hebbenvrouwen raden allesraden alles juistalles juist enjuist en alsen als zeals ze zichze zich vergissenzich vergissen betekentvergissen betekent ditbetekent dit datdit dat zedat ze nagedachtze nagedacht hebbenvrouwen raden alles juistraden alles juist enalles juist en alsjuist en als zeen als ze zichals ze zich vergissenze zich vergissen betekentzich vergissen betekent ditvergissen betekent dit datbetekent dit dat zedit dat ze nagedachtdat ze nagedacht hebbenvrouwen raden alles juist enraden alles juist en alsalles juist en als zejuist en als ze zichen als ze zich vergissenals ze zich vergissen betekentze zich vergissen betekent ditzich vergissen betekent dit datvergissen betekent dit dat zebetekent dit dat ze nagedachtdit dat ze nagedacht hebben

Expert: iemand die zich mag vergissen wat de hoofdzaak betreft op voorwaarde dat de details onbetwistbaar juist zijn -Julien de Valckenaere
expert-iemand-die-zich-mag-vergissen-wat-de-hoofdzaak-betreft-op-voorwaarde-dat-de-details-onbetwistbaar-juist-zijn
Zich vergissen is menselijk - de dieren vergissen zich nooit, behalve de intelligentste onder hen -G. C. Lichtenberg
zich-vergissen-is-menselijk-de-dieren-vergissen-zich-nooit-behalve-de-intelligentste-onder-hen
Rechters en geleerden vergissen zich, maar beulen vergissen zich nooit -Wu Cheng'en
rechters-geleerden-vergissen-zich-maar-beulen-vergissen-zich-nooit
Wat de meeste mensen van elkaar weten, is slechts juist genoeg om zich in elkaar te kunnen vergissen -A. S. C. Wallis
wat-de-meeste-mensen-van-elkaar-weten-is-slechts-juist-genoeg-om-zich-in-elkaar-te-kunnen-vergissen
De vrouwen hebben geen ongelijk als zij zich niet willen aanpassen aan de voorschriften die op de wereld zijn ingesteld: de mannen hebben ze immers opgesteld zonder de vrouwen erin te kennen -Michel Eyquem de Montaigne
de-vrouwen-hebben-geen-ongelijk-als-zij-zich-niet-willen-aanpassen-aan-de-voorschriften-die-op-de-wereld-zijn-ingesteld-de-mannen-hebben-ze-immers
Tolerantie betekent dat je iemand verdraagt, juist als hij het niet met je eens is -Jacob Geel
tolerantie-betekent-dat-iemand-verdraagt-juist-als-hij-het-niet-met-eens-is