Vrouwen zijn de kameleons van de liefde. Mannen zijn slechts de kleuren waaraan zij zich aanpassen.


vrouwen-zijn-de-kameleons-van-de-liefde-mannen-zijn-slechts-de-kleuren-waaraan-zij-zich-aanpassen
maurice chevaliervrouwenzijndekameleonsvanliefdemannenslechtskleurenwaaraanzijzichaanpassenvrouwen zijnzijn dede kameleonskameleons vanvan dede liefdemannen zijnzijn slechtsslechts dede kleurenkleuren waaraanwaaraan zijzij zichzich aanpassenvrouwen zijn dezijn de kameleonsde kameleons vankameleons van devan de liefdemannen zijn slechtszijn slechts deslechts de kleurende kleuren waaraankleuren waaraan zijwaaraan zij zichzij zich aanpassenvrouwen zijn de kameleonszijn de kameleons vande kameleons van dekameleons van de liefdemannen zijn slechts dezijn slechts de kleurenslechts de kleuren waaraande kleuren waaraan zijkleuren waaraan zij zichwaaraan zij zich aanpassenvrouwen zijn de kameleons vanzijn de kameleons van dede kameleons van de liefdemannen zijn slechts de kleurenzijn slechts de kleuren waaraanslechts de kleuren waaraan zijde kleuren waaraan zij zichkleuren waaraan zij zich aanpassen

De vrouwen hebben geen ongelijk als zij zich niet willen aanpassen aan de voorschriften die op de wereld zijn ingesteld: de mannen hebben ze immers opgesteld zonder de vrouwen erin te kennen -Michel Eyquem de Montaigne
de-vrouwen-hebben-geen-ongelijk-als-zij-zich-niet-willen-aanpassen-aan-de-voorschriften-die-op-de-wereld-zijn-ingesteld-de-mannen-hebben-ze-immers
Vrouwen hechten zich aan mannen door de gunsten die zij hun verlenen; mannen genezen van hun liefde door diezelfde gunsten -Jean de la Bruyère
vrouwen-hechten-zich-aan-mannen-door-de-gunsten-die-zij-hun-verlenen-mannen-genezen-van-hun-liefde-door-diezelfde-gunsten
Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannen -Jimmy Burns
er-zal-altijd-een-strijd-zijn-tussen-de-seksen-omdat-mannen-vrouwen-niet-op-hetzelfde-uit-zijn-mannen-willen-vrouwen-vrouwen-willen-mannen
Als ik mannen prefereer komt dat niet omdat zij mannen zijn, maar omdat het geen vrouwen zijn -Christina van Zweden
als-ik-mannen-prefereer-komt-dat-niet-omdat-zij-mannen-zijn-maar-omdat-het-geen-vrouwen-zijn
Wanneer mannen zich altijd min of meer laten misleiden waar het de vrouwen betreft, komt dat doordat zij vergeten dat zij en de vrouwen niet precies dezelfde taal spreken -Henri Frédéric Amiel
wanneer-mannen-zich-altijd-min-of-meer-laten-misleiden-waar-het-de-vrouwen-betreft-komt-dat-doordat-zij-vergeten-dat-zij-de-vrouwen-niet-precies
Vrouwen houden meer van hun kinderen dan mannen want zij hebben een pijnlijker aandeel in hun voortbrenging en zij zijn er zekerder van dat ze van henzelf zijn -Aristoteles
vrouwen-houden-meer-van-hun-kinderen-dan-mannen-want-zij-hebben-een-pijnlijker-aandeel-in-hun-voortbrenging-zij-zijn-er-zekerder-van-dat-ze-van