Waarheden zijn vruchten, die niet dan goed rijp geplukt moeten worden


waarheden-zijn-vruchten-die-niet-dan-goed-rijp-geplukt-moeten-worden
voltairewaarhedenzijnvruchtendienietdangoedrijpgepluktmoetenwordenwaarheden zijnzijn vruchtendie nietniet dandan goedgoed rijprijp gepluktgeplukt moetenmoeten wordenwaarheden zijn vruchtendie niet danniet dan goeddan goed rijpgoed rijp gepluktrijp geplukt moetengeplukt moeten wordendie niet dan goedniet dan goed rijpdan goed rijp gepluktgoed rijp geplukt moetenrijp geplukt moeten wordendie niet dan goed rijpniet dan goed rijp gepluktdan goed rijp geplukt moetengoed rijp geplukt moeten worden

O, Zarathustra, uw vruchten zijn rijp, maar gij zijt niet rijp voor uw vruchten!We moeten de tijd juist gebruiken en ons er steeds weer van bewust zijn dat de tijd altijd rijp is om goed te doenAangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik, dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengtEr zijn geen absolute waarheden in dit leven. De waarheden liggen niet ergens klaar om gevonden te worden, men moet ze zelf makenEen goed en humaan criticus moet zijn als de bij, die overal honig uit zuigt, maar niet als de wesp, die ook de beste vruchten bederftVele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijn