Waarom allerlei kennis van buiten leren die we makkelijk in naslagwerken kunnen opzoeken


waarom-allerlei-kennis-van-buiten-leren-die-we-makkelijk-in-naslagwerken-kunnen-opzoeken
albert einsteinwaaromallerleikennisvanbuitenlerendiewemakkelijkinnaslagwerkenkunnenopzoekenwaarom allerleiallerlei kenniskennis vanvan buitenbuiten lerenleren diedie wewe makkelijkmakkelijk inin naslagwerkennaslagwerken kunnenkunnen opzoekenwaarom allerlei kennisallerlei kennis vankennis van buitenvan buiten lerenbuiten leren dieleren die wedie we makkelijkwe makkelijk inmakkelijk in naslagwerkenin naslagwerken kunnennaslagwerken kunnen opzoekenwaarom allerlei kennis vanallerlei kennis van buitenkennis van buiten lerenvan buiten leren diebuiten leren die weleren die we makkelijkdie we makkelijk inwe makkelijk in naslagwerkenmakkelijk in naslagwerken kunnenin naslagwerken kunnen opzoekenwaarom allerlei kennis van buitenallerlei kennis van buiten lerenkennis van buiten leren dievan buiten leren die webuiten leren die we makkelijkleren die we makkelijk indie we makkelijk in naslagwerkenwe makkelijk in naslagwerken kunnenmakkelijk in naslagwerken kunnen opzoeken

Vrouwen zijn gelijk kinderen, ze zeggen allerlei dingen die ze niet verstaan en waaruit je veel kan lerenBezit u ook allerlei handige toestellen met garantie op alle onderdelen die niet kapot kunnen ?Luchtkastelen zijn zo makkelijk om je toevlucht er toe te nemen. Ook zo makkelijk om te bouwenWie meent genoeg in zichzelf te kunnen vinden om het buiten iedereen te kunnen stellen, bedriegt zich zeer; maar wie meent dat men het niet buiten hem kan stellen, bedriegt zich nog veel ergerEr zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt; er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelenAl wat ik weet zonder 't van iemand te leren, ruil ik gaarne voor alles wat ik had kunnen leren van anderen, en niet geleerd heb. Dat meen ik niet. Maar 'k moest het menen