Waarom hechten de ongelukkigen toch zo aan het leven?


waarom-hechten-de-ongelukkigen-toch-zo-aan-het-leven
vergiliuswaaromhechtendeongelukkigentochzoaanhetlevenwaarom hechtenhechten dede ongelukkigenongelukkigen tochtoch zozo aanaan hethet levenwaarom hechten dehechten de ongelukkigende ongelukkigen tochongelukkigen toch zotoch zo aanzo aan hetaan het levenwaarom hechten de ongelukkigenhechten de ongelukkigen tochde ongelukkigen toch zoongelukkigen toch zo aantoch zo aan hetzo aan het levenwaarom hechten de ongelukkigen tochhechten de ongelukkigen toch zode ongelukkigen toch zo aanongelukkigen toch zo aan hettoch zo aan het leven

Men is aan de eer om te leven toch wel verplicht er iets aan te doen om het te verlevendigenDe Godsdienst helpt mij niet. Het geloof dat anderen hechten aan het ongeziene, hecht ik aan wat je kan aanraken en bekijkenEen ondankbare doet schade aan alle ongelukkigenLitteratuur en publiek zijn als stoffen, die zich alleen door onmiddellijke aanraking aan elkander hechten; het bindmiddel der kritiek hecht ze niet aan elkanderBeter zich aan ondank blootstellen dan ongelukkigen in de steek te latenTegenspraak geeft leven aan de conversatie, ziedaar waarom hofkringen zo vervelend zijn