Waarom je onbeduidende geest belasten met plannen voor de eeuwigheid?


waarom-onbeduidende-geest-belasten-met-plannen-voor-de-eeuwigheid
horatiuswaaromonbeduidendegeestbelastenmetplannenvoordeeeuwigheidwaarom jeje onbeduidendeonbeduidende geestgeest belastenbelasten metmet plannenplannen voorde eeuwigheidwaarom je onbeduidendeje onbeduidende geestonbeduidende geest belastengeest belasten metbelasten met plannenmet plannen voorplannen voor devoor de eeuwigheidwaarom je onbeduidende geestje onbeduidende geest belastenonbeduidende geest belasten metgeest belasten met plannenbelasten met plannen voormet plannen voor deplannen voor de eeuwigheidwaarom je onbeduidende geest belastenje onbeduidende geest belasten metonbeduidende geest belasten met plannengeest belasten met plannen voorbelasten met plannen voor demet plannen voor de eeuwigheid

Iemand als gast uitnodigen, betekent zich belasten met de zorg voor zijn geluk gedurende de tijd dat hij onder ons dak vertoeftDe geest van elk volk staat in nauw verband met zijn taal. De geest maakt de taal, en op haar beurt dient de taal tot formule en grens voor de geestVeel moeite voor een (schijnbaar) onbeduidende zaakEen onbeduidende man is niets, een onbeduidende vrouw is toch nog altijd een vrouwAls je geen oog krijgt voor het wezen van je geest, zul je de geest met verstandelijk denken inperkenGeloven, is plannen maken voor na de dood