Waarom ontaarden godsdiensten ? Regenwater is zuiver, maar wanneer het over de daken is uitgestroomd en door de stegen gevloeid, verliest het zijn zuivere helderheid


waarom-ontaarden-godsdiensten-regenwater-is-zuiver-maar-wanneer-het-over-de-daken-is-uitgestroomd-door-de-stegen-gevloeid-verliest-het-zijn-zuivere
ramakrishnawaaromontaardengodsdienstenregenwateriszuivermaarwanneerhetoverdedakenuitgestroomddoorstegengevloeidverliestzijnzuiverehelderheidwaarom ontaardenontaarden godsdienstengodsdienstenregenwaterregenwater isis zuivermaar wanneerwanneer hethet overover dede dakendaken isis uitgestroomduitgestroomd enen doorde stegenstegen gevloeidverliest hethet zijnzijn zuiverezuivere helderheidwaarom ontaarden godsdienstenontaarden godsdienstenregenwater isregenwater is zuivermaar wanneer hetwanneer het overhet over deover de dakende daken isdaken is uitgestroomdis uitgestroomd enuitgestroomd en dooren door dedoor de stegende stegen gevloeidverliest het zijnhet zijn zuiverezijn zuivere helderheid

Geen zuiver denkbeeld, of het moet zijn zuivere uitdrukking kunnen vinden -Allard Pierson
geen-zuiver-denkbeeld-of-het-moet-zijn-zuivere-uitdrukking-kunnen-vinden
Recessie is wanneer een buurman zijn baan verliest. Depressie is wanneer u hem verliest. -Ronald Reagan
recessie-is-wanneer-een-buurman-zijn-baan-verliest-depressie-is-wanneer-u-hem-verliest
Ik geloof dat alle grote leraren der wereld gekomen zijn, niet om nieuwe godsdiensten te stichten, maar om de mensen te verlossen van godsdiensten -Krishnamurti
ik-geloof-dat-alle-grote-leraren-der-wereld-gekomen-zijn-niet-om-nieuwe-godsdiensten-te-stichten-maar-om-de-mensen-te-verlossen-van-godsdiensten
Waarom is het dat wanneer we tot God praten we zogezegd bidden, maar wanneer God tot ons spreekt we schizofreen zijn? -Lily Tomlin
waarom-is-het-dat-wanneer-we-tot-god-praten-we-zogezegd-bidden-maar-wanneer-god-tot-ons-spreekt-we-schizofreen-zijn
Zuivere kennis en zuivere liefde zijn één en dezelfde -Ramakrishna
zuivere-kennis-zuivere-liefde-zijn-één-dezelfde
Het is een recessie wanneer je buurman zijn baan verliest, een depressie wanneer het jou gebeurt -Harry S. Truman
het-is-een-recessie-wanneer-buurman-zijn-baan-verliest-een-depressie-wanneer-het-jou-gebeurt