Waarom zoekt gij de rust, daar gij tot werken geboren zijt?


waarom-zoekt-gij-de-rust-daar-gij-tot-werken-geboren-zijt
thomas a kempiswaaromzoektgijderustdaartotwerkengeborenzijtwaarom zoektzoekt gijgij dede rustdaar gijgij tottot werkenwerken geborengeboren zijtwaarom zoekt gijzoekt gij degij de rustdaar gij totgij tot werkentot werken geborenwerken geboren zijtwaarom zoekt gij dezoekt gij de rustdaar gij tot werkengij tot werken geborentot werken geboren zijtwaarom zoekt gij de rustdaar gij tot werken geborengij tot werken geboren zijt

Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenDank, Muze, gij geeft troost, geeft rust in alle zorgen, gij zijt ook medicijn in hartverterend leedWordt hij gelaakt, dan vraagt gij steeds waarom; wordt gij geprezen dan ziet gij daar graag van afZijt gij een slaaf? Dan kunt gij geen vriend zijn. Zijt gij een tiran? Dan kunt gij geen vrienden hebbenGij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed