Waertoe veel woorden? laet de daet het vonnis uiten


waertoe-veel-woorden-laet-de-daet-het-vonnis-uiten
joost van den vondelwaertoeveelwoordenlaetdedaethetvonnisuitenwaertoe veelveel woordenlaet dede daetdaet hethet vonnisvonnis uitenwaertoe veel woordenlaet de daetde daet hetdaet het vonnishet vonnis uitenlaet de daet hetde daet het vonnisdaet het vonnis uitenlaet de daet het vonnisde daet het vonnis uiten

De woorden dienen om gedachten te uiten; of te verbergen, naar men 't vatDe psychoanalytische behandeling is alleen maar een uitwisseling van woorden. De patiënt spreekt, de arts luistert. Woorden waren aanvankelijk magisch en tot de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden. Met woorden kunnen mensen elkaar tot het grootste geluk of tot de grootste wanhoop brengen. Met woorden delen leraars hun kennis mee aan leerlingen, met woorden brengen sprekers hun toehoorders in vervoering en beïnvloeden hun oordeel en hun beslissingen. Woorden roepen emoties op en zijn het universele middel waarmee wij onze medemensen beïnvloedenEen mens moet zomogelijk elke dag naar een liedje luisteren, een goed gedicht lezen, een mooi schilderij zien en een paar zinnige woorden uitenVeel kan, veel moet geschieden, dat men met woorden niet mag bekennenZoals het grote geesten eigen is om in weinig woorden veel duidelijk te maken, zo hebben kleine geesten de gave om veel te praten en niets te zeggenDe mensen denken dat veel woorden de dingen beter uitdrukken. Zij weten niet dat meestal zoveel gesproken woorden betekent: even zoveel sluiers gewikkeld om de idee