Wanneer de mensen succes hebben, wijten ze het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval


wanneer-de-mensen-succes-hebben-wijten-ze-het-aan-hun-bekwaamheden-wanneer-zij-falen-wijten-zij-het-aan-het-toeval
cees buddinghwanneerdemensensucceshebbenwijtenzehetaanhunbekwaamhedenwanneerzijfalentoevalwanneer dede mensenmensen successucces hebbenwijten zeze hethet aanaan hunhun bekwaamhedenwanneer zijzij falenwijten zijzij hethet aanaan hethet toevalwanneer de mensende mensen succesmensen succes hebbenwijten ze hetze het aanhet aan hunaan hun bekwaamhedenwanneer zij falenwijten zij hetzij het aanhet aan hetaan het toevalwanneer de mensen succesde mensen succes hebbenwijten ze het aanze het aan hunhet aan hun bekwaamhedenwijten zij het aanzij het aan hethet aan het toevalwanneer de mensen succes hebbenwijten ze het aan hunze het aan hun bekwaamhedenwijten zij het aan hetzij het aan het toeval

Het is verkeerd, te denken dat de mensen succes hebben door succes. Veel vaker hebben zij succes door te falen -Samuel Smiles
het-is-verkeerd-te-denken-dat-de-mensen-succes-hebben-door-succes-veel-vaker-hebben-zij-succes-door-te-falen
Vele mensen hebben het zo ver in het huichelen gebracht dat men hun er zelfs geen verwijt meer over maken kan ; het is hun ware natuur geworden - zij zouden huichelen, wanneer zij niet huichelden -Peter Sirius
vele-mensen-hebben-het-zo-ver-in-het-huichelen-gebracht-dat-men-hun-er-zelfs-geen-verwijt-meer-over-maken-kan-het-is-hun-ware-natuur-geworden-zij
De grote massa der mensen heeft geen kijk op het soort dingen waarop zij stuit, en wanneer die worden uitgelegd, brengen zij geen begrip op maar houden vast aan hun particuliere opvattingen -Heraclitus
de-grote-massa-der-mensen-heeft-geen-kijk-op-het-soort-dingen-waarop-zij-stuit-wanneer-die-worden-uitgelegd-brengen-zij-geen-begrip-op-maar-houden
Dingen wijten aan het verleden maakt ze nog niet beter -Nelson Mandela
dingen-wijten-aan-het-verleden-maakt-ze-nog-niet-beter
Het is moeilijker trouw te blijven aan zijn minnares, wanneer zij ons gelukkig maakt, dan wanneer zij ons mishandelt -Francois de la Rochefoucauld
het-is-moeilijker-trouw-te-blijven-aan-zijn-minnares-wanneer-zij-ons-gelukkig-maakt-dan-wanneer-zij-ons-mishandelt
De aftakeling op hogere leeftijd is meer te wijten aan de verkeerdheden der jeugd dan aan de ouderdom -Marcus Tullius Cicero
de-aftakeling-op-hogere-leeftijd-is-meer-te-wijten-aan-de-verkeerdheden-der-jeugd-dan-aan-de-ouderdom