Wanneer de mensen zich een misdrijf voornemen, vinden zij spoedig geschikte werktuigen


wanneer-de-mensen-zich-een-misdrijf-voornemen-vinden-zij-spoedig-geschikte-werktuigen
alexander popewanneerdemensenzicheenmisdrijfvoornemenvindenzijspoediggeschiktewerktuigenwanneer dede mensenmensen zichzich eeneen misdrijfmisdrijf voornemenvinden zijzij spoedigspoedig geschiktegeschikte werktuigenwanneer de mensende mensen zichmensen zich eenzich een misdrijfeen misdrijf voornemenvinden zij spoedigzij spoedig geschiktespoedig geschikte werktuigenwanneer de mensen zichde mensen zich eenmensen zich een misdrijfzich een misdrijf voornemenvinden zij spoedig geschiktezij spoedig geschikte werktuigenwanneer de mensen zich eende mensen zich een misdrijfmensen zich een misdrijf voornemenvinden zij spoedig geschikte werktuigen

Zij die zich voornemen zowel God als de Mammon te dienen, merken spoedig dat er geen God is -Logan Pearsall Smith
zij-die-zich-voornemen-zowel-god-als-de-mammon-te-dienen-merken-spoedig-dat-er-geen-god-is
Wanneer de mensen verschil van standen onrechtvaardig vinden, bedoelen zij altijd slechts de standen boven zich -Fliegende Blätter
wanneer-de-mensen-verschil-van-standen-onrechtvaardig-vinden-bedoelen-zij-altijd-slechts-de-standen-boven-zich
Als men paarlen voor de mensen werpt, gedragen zij zich spoedig als zwijnen -Johan Victor Teunissen
als-men-paarlen-voor-de-mensen-werpt-gedragen-zij-zich-spoedig-als-zwijnen
Een criticus die alleen leest om fouten te vinden en te veroordelen is een even barbaars wezen als een rechter die zich voornemen zou iedereen die voor hem geleid wordt te laten ophangen -Jonathan Swift
een-criticus-die-alleen-leest-om-fouten-te-vinden-te-veroordelen-is-een-even-barbaars-wezen-als-een-rechter-die-zich-voornemen-zou-iedereen-die-voor
Alle landen der wereld deden het beter het geld, dat zij voor legers uitgeven, in zee te werpen, dan werktuigen te scheppen om de mensen te vermoorden -David Lloyd George
alle-landen-der-wereld-deden-het-beter-het-geld-dat-zij-voor-legers-uitgeven-in-zee-te-werpen-dan-werktuigen-te-scheppen-om-de-mensen-te-vermoorden
Men moet het er over eens zijn, ter ere van de deugd, dat de grootste ongelukken der mensen diegene zijn, waartoe zij door misdrijf vervallen -Francois de la Rochefoucauld
men-moet-het-er-over-eens-zijn-ter-ere-van-de-deugd-dat-de-grootste-ongelukken-der-mensen-diegene-zijn-waartoe-zij-door-misdrijf-vervallen