Wanneer men de ezel niet slaan kan, slaat men de stok.


wanneer-men-de-ezel-niet-slaan-kan-slaat-men-de-stok
petroniuswanneermendeezelnietslaankanslaatstokwanneer menmen dede ezelezel nietniet slaanslaan kanslaat menmen dede stokwanneer men demen de ezelde ezel nietezel niet slaanniet slaan kanslaat men demen de stokwanneer men de ezelmen de ezel nietde ezel niet slaanezel niet slaan kanslaat men de stokwanneer men de ezel nietmen de ezel niet slaande ezel niet slaan kan

Men moet zich in de jeugd een stok snijden, zodat men er in de ouderdom op leunen kanMen leest romans, wanneer men ze nog niet en wanneer men ze niet meer zelf kan spelenHet vuur kan men weren door water, de zonnegloed door een scherm, een bronstige olifant door een scherpe stuurhaak, een koe en een ezel door een stok, een ziekte door innemen van artsenijen, een vergif door aanwending van verschillende toverspreuken: - teHet geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaanMen wordt criticus wanneer men geen kunstenaar kan worden, evenals men spion wordt wanneer men geen soldaat kan zijnMen kan mij niet laken wanneer ik een vijand heb, maar men kan mij wel laken wanneer ik hem ook vijandig ben