Wanneer wij niet zeker zijn, zijn wij in leven


wanneer-wij-niet-zeker-zijn-zijn-wij-in-leven
graham greenewanneerwijnietzekerzijnzijninlevenwanneer wijwij nietniet zekerzeker zijnzijn wijwij inin levenwanneer wij nietwij niet zekerniet zeker zijnzijn wij inwij in levenwanneer wij niet zekerwij niet zeker zijnzijn wij in levenwanneer wij niet zeker zijn

Het is zeker, dat wij ons dan het ongelukkigst voelen, wanneer wij datgene wat wij te lijden hebben, in staat geweest zijn te vermijden -Jozsef Eötvös
het-is-zeker-dat-wij-ons-dan-het-ongelukkigst-voelen-wanneer-wij-datgene-wat-wij-te-lijden-hebben-in-staat-geweest-zijn-te-vermijden
Wij zijn meer ons zelve, wanneer wij schrijven dan wanneer wij spreken, omdat wanneer wij schrijven wij alleen zijn -Comtesse Diane de Beausacq
wij-zijn-meer-ons-zelve-wanneer-wij-schrijven-dan-wanneer-wij-spreken-omdat-wanneer-wij-schrijven-wij-alleen-zijn
De zetel der kennis ligt in het hoofd, die van de wijsheid in het hart. Wij kunnn zeker zijn verkeerd te oordelen, indien wij niet op de juiste wijze voelen -William Hazlitt
de-zetel-der-kennis-ligt-in-het-hoofd-die-van-de-wijsheid-in-het-hart-wij-kunnn-zeker-zijn-verkeerd-te-oordelen-indien-wij-niet-op-de-juiste-wijze
Wij zijn allen min of meer echo's, en wij herhalen, ondanks onszelf, de deugden, de gebreken, de gebaren en het karakter van hen, met wie wij leven -Joseph Joubert
wij-zijn-allen-min-of-meer-echo's-wij-herhalen-ondanks-onszelf-de-deugden-de-gebreken-de-gebaren-het-karakter-van-hen-met-wie-wij-leven
Wij zijn nooit ontevredener over anderen dan wanneer wij ontevreden zijn over onszelf -Henri Frédéric Amiel
wij-zijn-nooit-ontevredener-over-anderen-dan-wanneer-wij-ontevreden-zijn-over-onszelf