Want vroeg verwierf hij zich het weten; zodra hij huilde, kreeg hij eten


want-vroeg-verwierf-hij-zich-het-weten-zodra-hij-huilde-kreeg-hij-eten
wilhelm buschwantvroegverwierfhijzichhetwetenzodrahuildekreegetenwant vroegvroeg verwierfverwierf hijhij zichzich hethet wetenzodra hijhij huildekreeg hijhij etenwant vroeg verwierfvroeg verwierf hijverwierf hij zichhij zich hetzich het wetenzodra hij huildekreeg hij etenwant vroeg verwierf hijvroeg verwierf hij zichverwierf hij zich hethij zich het wetenwant vroeg verwierf hij zichvroeg verwierf hij zich hetverwierf hij zich het weten

De zwakheid van de mensen is dat hij dingen wil weten die hij liever niet zou weten zodra hij ze eenmaal weet -Molière
de-zwakheid-van-de-mensen-is-dat-hij-dingen-wil-weten-die-hij-liever-niet-zou-weten-zodra-hij-ze-eenmaal-weet
De grootste acteur aller tijden is mijn hond. Als hij iets te eten wil krijgen, doet hij alsof hij van me houdt -Marlon Brando
de-grootste-acteur-aller-tijden-is-mijn-hond-als-hij-iets-te-eten-wil-krijgen-doet-hij-alsof-hij-van-me-houdt
Hij was zo lui dat hij alleen tijdens aardbevingen wat lichaamsbeweging kreeg -Piet Theys
hij-was-zo-lui-dat-hij-alleen-tijdens-aardbevingen-wat-lichaamsbeweging-kreeg
De tragiek van de zelfmoordenaar is dat hij zich, zodra hij uit het raam is gesprongen, tussen de zevende en zesde verdieping bedenkt: 'O, kon ik nog maar terug!'. Niks daarvan. Nooit gebeurd. Splash -Umberto Eco
de-tragiek-van-de-zelfmoordenaar-is-dat-hij-zich-zodra-hij-uit-het-raam-is-gesprongen-tussen-de-zevende-zesde-verdieping-bedenkt-'o-kon-ik-nog-maar