Wat aan deze kant van de Pyreneeën waarheid is, is dwaling aan de andere kant


wat-aan-deze-kant-van-de-pyreneeën-waarheid-is-is-dwaling-aan-de-andere-kant
blaise pascalwataandezekantvandepyreneenwaarheidisisdwalinganderewat aanaan dezedeze kantkant vanvan dede pyreneeënpyreneeën waarheidwaarheid isis dwalingdwaling aanaan deandere kantwat aan dezeaan deze kantdeze kant vankant van devan de pyreneeënde pyreneeën waarheidpyreneeën waarheid isis dwaling aandwaling aan deaan de anderede andere kantwat aan deze kantaan deze kant vandeze kant van dekant van de pyreneeënvan de pyreneeën waarheidde pyreneeën waarheid isis dwaling aan dedwaling aan de andereaan de andere kantwat aan deze kant vanaan deze kant van dedeze kant van de pyreneeënkant van de pyreneeën waarheidvan de pyreneeën waarheid isis dwaling aan de anderedwaling aan de andere kant

Men ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!De wereld is een als een dronken boer; tilt men hem aan de ene kant in het zadel, dan valt hij er aan de andere kant weer afLeugens kunnen een oorlog starten, de waarheid, aan de andere kant, kan hele legers stoppenEr zit een kant aan het feminisme die ik erg leuk vind: de beetje malle kantHet leven begint aan de andere kant van de wanhoopDe waarheid beminnen betekent de leegte verdragen, en dus de dood aanvaarden. De waarheid staat aan de kant van de dood