Wat de lucht voor een vogel is, of de zee voor een vis, dat is verachting voor de verachtelijken


wat-de-lucht-voor-een-vogel-is-of-de-zee-voor-een-vis-dat-is-verachting-voor-de-verachtelijken
william blakewatdeluchtvooreenvogelisofzeevisdatisverachtingverachtelijkenwat dede luchtlucht vooreen vogelvogel isde zeezee vooreen visdat isis verachtingverachting voorde verachtelijkenwat de luchtde lucht voorlucht voor eenvoor een vogeleen vogel isde zee voorzee voor eenvoor een visdat is verachtingis verachting voorverachting voor devoor de verachtelijkenwat de lucht voorde lucht voor eenlucht voor een vogelvoor een vogel isde zee voor eenzee voor een visdat is verachting vooris verachting voor deverachting voor de verachtelijkenwat de lucht voor eende lucht voor een vogellucht voor een vogel isde zee voor een visdat is verachting voor deis verachting voor de verachtelijken

Wat een intense verachting voor kunst stralen de mensen uit die menen dat jan en alleman haar tot stand kunnen brengenAchting is voor de deugd als een koesterende lucht voor planten en bloemen, die ze doet bloeien en gedijenDat een vogel kan leven, dat begrijp ik wel, die weet er immers niets van af dat hij bestaat voor God; maar te weten dat men voor God bestaat - en dan te kunnen leven!Waarom moet iedereen zo nodig creatief zijn. Wat een intense verachting voor kunst stralen de mensen uit die menen dat jan en alleman haar tot stand kunnen brengen!De zee kun je horen, met je handen voor je oren, in een kokkel, in een mosterdpotje, of aan zeeDe gehele lucht staat voor de adelaar open de gehele aarde is het vaderland voor een wakker man