Wat de tijd is? Als niemand het mij vraagt, weet ik het; als ik het wil uitleggen, weet ik het niet


wat-de-tijd-is-als-niemand-het-mij-vraagt-weet-ik-het-als-ik-het-wil-uitleggen-weet-ik-het-niet
augustinuswatdetijdisalsniemandhetmijvraagtweetikhetalswiluitleggennietwat dede tijdtijd isals niemandhet mijmij vraagtweet ikik hetals ikik hethet wilwil uitleggenweet ikik hethet nietwat de tijdde tijd isals niemand hetniemand het mijhet mij vraagtweet ik hetals ik hetik het wilhet wil uitleggenweet ik hetik het nietwat de tijd isals niemand het mijniemand het mij vraagtals ik het wilik het wil uitleggenweet ik het nietals niemand het mij vraagtals ik het wil uitleggen

Elke vrouw weet wat ze wil, maar ze weet niet altijd wanneer ze het wil -Hans Söhnker
elke-vrouw-weet-wat-ze-wil-maar-ze-weet-niet-altijd-wanneer-ze-het-wil
Niemand spreekt zonder gevaar als hij niet op tijd weet te zwijgen -Thomas a Kempis
niemand-spreekt-zonder-gevaar-als-hij-niet-op-tijd-weet-te-zwijgen
Niemand spreekt zonder gevaar, als hij niet op tijd weet te zwijgen -Thomas a Kempis
niemand-spreekt-zonder-gevaar-als-hij-niet-op-tijd-weet-te-zwijgen
De tragedie van de wereld is dat niemand weet wat hij niet weet, en hoe minder een mens weet, hoe meer hij ervan overtuigd is dat hij alles weet -Joyce Cary
de-tragedie-van-de-wereld-is-dat-niemand-weet-wat-hij-niet-weet-hoe-minder-een-mens-weet-hoe-meer-hij-ervan-overtuigd-is-dat-hij-alles-weet
Het is tijd heen te gaan, voor mij om te sterven, voor jou om verder te leven; wie van ons de beste weg neemt, weet niemand behalve god -Socrates
het-is-tijd-heen-te-gaan-voor-mij-om-te-sterven-voor-jou-om-verder-te-leven-wie-van-ons-de-beste-weg-neemt-weet-niemand-behalve-god