Wat er ook gebeure, elk lot kan door geduldig dragen overwonnen worden


wat-er-ook-gebeure-elk-lot-kan-door-geduldig-dragen-overwonnen-worden
vergiliuswaterookgebeureelklotkandoorgeduldigdragenoverwonnenwordenwat erer ookook gebeureelk lotlot kankan doorgeduldig dragendragen overwonnenoverwonnen wordenwat er ooker ook gebeureelk lot kanlot kan doorkan door geduldigdoor geduldig dragengeduldig dragen overwonnendragen overwonnen wordenwat er ook gebeureelk lot kan doorlot kan door geduldigkan door geduldig dragendoor geduldig dragen overwonnengeduldig dragen overwonnen wordenelk lot kan door geduldiglot kan door geduldig dragenkan door geduldig dragen overwonnendoor geduldig dragen overwonnen worden

Wat er ook gebeure, men kan elk lot door het geduldig te dragen, overwinnenArmoede is door de mens veroorzaakt en kan alleen door de mens worden overwonnen en uitgewistWat in en door zichzelf niet kan bestaan, verdient ook niet door Gunst in stand worden gehoudenLeer armoede geduldig dragenZij zullen niet minder door hun ondeugden dan door onze wapenen overwonnen wordenTwee dingen leer geduldig dragen, uw eigen leed, en and'rer klagen