Wat geeft zij om een hart, wanneer zij 't eens bezit?


wat-geeft-zij-om-een-hart-wanneer-zij-'t-eens-bezit
lord george byronwatgeeftzijomeenhartwanneer'teensbezitwat geeftgeeft zijzij omom eeneen hartwanneer zijzij 'tt eenseens bezitwat geeft zijgeeft zij omzij om eenom een hartwanneer zij 'tzij 't eenst eens bezitwat geeft zij omgeeft zij om eenzij om een hartwanneer zij 't eenszij 't eens bezitwat geeft zij om eengeeft zij om een hartwanneer zij 't eens bezit

De vooruitgang is een slavin; zij doet wat haar wordt opgedragen, zij geeft wat van haar wordt verlangd -Rudy Kousbroek
de-vooruitgang-is-een-slavin-zij-doet-wat-haar-wordt-opgedragen-zij-geeft-wat-van-haar-wordt-verlangd
Wanneer eens geen vreemde woorden tot hun beschikking staan, dan weten zij uit stoffige folianten altijd nog wel een paar verouderde termen op te diepen, waarmee zij hun hoorders kunnen imponeren -Erasmus
wanneer-eens-geen-vreemde-woorden-tot-hun-beschikking-staan-dan-weten-zij-uit-stoffige-folianten-altijd-nog-wel-een-paar-verouderde-termen-op-te
Wanneer eens geen vreemde woorden tot hun beschikking staan, dan weten zij uit stoffige olifanten altijd nog wel een paar verouderde termen op te diepen, waarmee zij hun hoorders kunnen imponeren -Erasmus
wanneer-eens-geen-vreemde-woorden-tot-hun-beschikking-staan-dan-weten-zij-uit-stoffige-olifanten-altijd-nog-wel-een-paar-verouderde-termen-op-te
Als de fortuin iemand achtbaar wil maken, geeft zij hem deugden; wil zij hem geacht maken, dan geeft zij hem succes -Joseph Joubert
als-de-fortuin-iemand-achtbaar-wil-maken-geeft-zij-hem-deugden-wil-zij-hem-geacht-maken-dan-geeft-zij-hem-succes
Wanneer een meisje een man verzoekt haar alles te zeggen wat hij op het hart heeft, dan wil zij maar één ding van hem horen -Otto Weiss
wanneer-een-meisje-een-man-verzoekt-haar-alles-te-zeggen-wat-hij-op-het-hart-heeft-dan-wil-zij-maar-één-ding-van-hem-horen
Wanneer een vrouw te veel alleen gelaten wordt, begint zij vroeg of laat te denken, en geen man weet wat zij dan misschien ontdekt -Edwin A. Robinson
wanneer-een-vrouw-te-veel-alleen-gelaten-wordt-begint-zij-vroeg-of-laat-te-denken-geen-man-weet-wat-zij-dan-misschien-ontdekt