Wat ik zo bewonder in een vrouw is dat ze een vrouw is


wat-ik-zo-bewonder-in-een-vrouw-is-dat-ze-een-vrouw-is
herman brusselmanswatikzobewonderineenvrouwisdatzewat ikik zozo bewonderbewonder inin eeneen vrouwvrouw isis datdat zeze eeneen vrouwvrouw iswat ik zoik zo bewonderzo bewonder inbewonder in eenin een vrouween vrouw isvrouw is datis dat zedat ze eenze een vrouween vrouw iswat ik zo bewonderik zo bewonder inzo bewonder in eenbewonder in een vrouwin een vrouw iseen vrouw is datvrouw is dat zeis dat ze eendat ze een vrouwze een vrouw iswat ik zo bewonder inik zo bewonder in eenzo bewonder in een vrouwbewonder in een vrouw isin een vrouw is dateen vrouw is dat zevrouw is dat ze eenis dat ze een vrouwdat ze een vrouw is

Dertig jaar heb ik me beziggehouden met de psychologie van de vrouw, maar er is één vraag waarop ik nog geen antwoord heb gevonden: 'Wat wil een vrouw eigenlijk?' -Sigmund Freud
dertig-jaar-heb-ik-me-beziggehouden-met-de-psychologie-van-de-vrouw-maar-er-is-één-vraag-waarop-ik-nog-geen-antwoord-heb-gevonden-'wat-wil-een-vrouw
Als een vrouw een man wil worden, brengt zij het niet verder dan dat zij ophoudt een vrouw te zijn -G.-M. Valtour
als-een-vrouw-een-man-wil-worden-brengt-zij-het-niet-verder-dan-dat-zij-ophoudt-een-vrouw-te-zijn
De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als we in de krant kunnen lezen dat een verstrooide vrouw haar man per ongeluk bij een benzinestation heeft laten staan -William E. Vaughan
de-emancipatie-van-de-vrouw-zal-werkelijkheid-zijn-als-we-in-de-krant-kunnen-lezen-dat-een-verstrooide-vrouw-haar-man-per-ongeluk-bij-een
De kracht van de vrouw is, dat geen psychologie haar kan verklaren. Een man kunnen geanalyseerd worden, een vrouw kan men enkel aanbidden -Oscar Wilde
de-kracht-van-de-vrouw-is-dat-geen-psychologie-haar-kan-verklaren-een-man-kunnen-geanalyseerd-worden-een-vrouw-kan-men-enkel-aanbidden
Een vrouw die denkt dat ze intelligent is, vraagt dezelfde rechten als de man. Een vrouw die intelligent is, doet dat niet -Colette Burgeon
een-vrouw-die-denkt-dat-ze-intelligent-is-vraagt-dezelfde-rechten-als-de-man-een-vrouw-die-intelligent-is-doet-dat-niet
Vertrouw nooit een vrouw die u haar ware leeftijd vertelt; een vrouw die u dat vertelt is in staat u alles te vertellen -Oscar Wilde
vertrouw-nooit-een-vrouw-die-u-haar-ware-leeftijd-vertelt-een-vrouw-die-u-dat-vertelt-is-in-staat-u-alles-te-vertellen