Wat is poëzie? De suggestie vanuit de fantasie tot een sublieme voedingsbodem voor sublieme emoties


wat-is-poëzie-de-suggestie-vanuit-de-fantasie-tot-een-sublieme-voedingsbodem-voor-sublieme-emoties
john ruskinwatispoziedesuggestievanuitdefantasietoteensubliemevoedingsbodemvooremotieswat isis poëziede suggestiesuggestie vanuitvanuit dede fantasiefantasie tottot eeneen subliemesublieme voedingsbodemvoedingsbodem voorsublieme emotieswat is poëziede suggestie vanuitsuggestie vanuit devanuit de fantasiede fantasie totfantasie tot eentot een subliemeeen sublieme voedingsbodemsublieme voedingsbodem voorvoedingsbodem voor subliemevoor sublieme emotiesde suggestie vanuit desuggestie vanuit de fantasievanuit de fantasie totde fantasie tot eenfantasie tot een subliemetot een sublieme voedingsbodemeen sublieme voedingsbodem voorsublieme voedingsbodem voor subliemevoedingsbodem voor sublieme emotiesde suggestie vanuit de fantasiesuggestie vanuit de fantasie totvanuit de fantasie tot eende fantasie tot een subliemefantasie tot een sublieme voedingsbodemtot een sublieme voedingsbodem vooreen sublieme voedingsbodem voor subliemesublieme voedingsbodem voor sublieme emoties

Vriendschap is een sublieme vorm van kwade trouwWe moeten het belachelijke doen om het sublieme te benaderenHet is nog al inconsequent exquise gastronomie of sublieme kunst druk te bezingen, en tegelijkertijd fantastische erotiek in het verdomhoekje te zettenDoordat poëzie tot voor kort een voorrecht was van priesters, hoogleraren en gevoelige intellectuelen, is de gewone man de poëzie als een luxe gaan zien, niets voor hem, iets geks. Dat is het trouwens meestal ookPoëzie is het spontane overstromen van krachtige emotiesPoëzie is met fantasie begaafde hartstocht