Wat men aan degene zegt, wie men alles zegt, is nog niet de helft van hetgeen men verborgen houdt


wat-men-aan-degene-zegt-wie-men-alles-zegt-is-nog-niet-de-helft-van-hetgeen-men-verborgen-houdt
comtesse diane de beausacqwatmenaandegenezegtwieallesisnognietdehelftvanhetgeenverborgenhoudtwat menmen aanaan degenedegene zegtwie menmen allesalles zegtis nognog nietniet dede helfthelft vanvan hetgeenhetgeen menmen verborgenverborgen houdtwat men aanmen aan degeneaan degene zegtwie men allesmen alles zegtis nog nietnog niet deniet de helftde helft vanhelft van hetgeenvan hetgeen menhetgeen men verborgenmen verborgen houdtwat men aan degenemen aan degene zegtwie men alles zegtis nog niet denog niet de helftniet de helft vande helft van hetgeenhelft van hetgeen menvan hetgeen men verborgenhetgeen men verborgen houdtwat men aan degene zegtis nog niet de helftnog niet de helft vanniet de helft van hetgeende helft van hetgeen menhelft van hetgeen men verborgenvan hetgeen men verborgen houdt

Men houdt niet van een vrouw om hetgeen zij zegt; men houdt van hetgeen zij zegt omdat men van haar houdt -André Maurois
men-houdt-niet-van-een-vrouw-om-hetgeen-zij-zegt-men-houdt-van-hetgeen-zij-zegt-omdat-men-van-haar-houdt
Men ziet elkaar nog lange tijd uit gewoonte en zegt met de mond, dat men van elkaar houdt lang nadat onze gedragingen reeds zeggen dat men niet meer van elkander houdt -Jean de la Bruyère
men-ziet-elkaar-nog-lange-tijd-uit-gewoonte-zegt-met-de-mond-dat-men-van-elkaar-houdt-lang-nadat-onze-gedragingen-reeds-zeggen-dat-men-niet-meer-van
Laten wij slechts de helft geloven van het goede, dat men van ons zegt, en van het kwaad, dat men van anderen zegt. -Jean Antoine Petit-Senn
laten-wij-slechts-de-helft-geloven-van-het-goede-dat-men-van-ons-zegt-van-het-kwaad-dat-men-van-anderen-zegt
Wanneer men niet durft zeggen wat men meent, eindigt men met niet meer te menen wat men zegt -Zeno van Elea
wanneer-men-niet-durft-zeggen-wat-men-meent-eindigt-men-met-niet-meer-te-menen-wat-men-zegt
Het openbare leven zegt niet wat men is; het zegt wat men wil schijnen -Gonia de Palajos
het-openbare-leven-zegt-niet-wat-men-is-het-zegt-wat-men-wil-schijnen