Wat men haat, kan men niet begrijpen


wat-men-haat-kan-men-niet-begrijpen
heinz hilpertwatmenhaatkannietbegrijpenwat menmen haatkan menmen nietniet begrijpenwat men haatkan men nietmen niet begrijpenkan men niet begrijpen

Wat men een verstandig mens niet kan doen begrijpen, heeft men zelf niet begrepenDe eerste stelling is: het geloof kan niet begrepen worden; daar kan dan nog bijkomen: ook valt nog te begrijpen dat het niet te begrijpen is. Idem: voor een onvoorwaardelijke inzet kan men geen argumenten geven, hoewel er toch nog argumenten te geven zijn waarom men geen argumenten kan gevenMen haat gewoonlijk slechts diegenen die men niet kan minachtenMen haat wat men heeft, en men bemint wat men niet heeftHet verlies te betreuren van wat men mint, is een weldaad vergeleken bij te leven met wat men haatMen kan beter een beetje begrijpen dan een heleboel niet begrijpen