Wat men niet weet verloren te hebben, is niet verloren


wat-men-niet-weet-verloren-te-hebben-is-niet-verloren
publilius syruswatmennietweetverlorentehebbeniswat menmen nietniet weetweet verlorenverloren tete hebbenis nietniet verlorenwat men nietmen niet weetniet weet verlorenweet verloren teverloren te hebbenis niet verlorenwat men niet weetmen niet weet verlorenniet weet verloren teweet verloren te hebbenwat men niet weet verlorenmen niet weet verloren teniet weet verloren te hebben

Geld hebben is mooi, zolang men niet het plezier verloren heeft in dingen die men niet met geld kan kopenEr is geen gelijkenis tussen dat verloren door niet te slagen en dat verloren door niet te proberenVerloren - Gisteren, ergens tussen zonsopgang en zonsondergang, twee gouden uren, elk met zestig diamant minuten. Geen beloning geboden, want zij zijn voorgoed verlorenAlles is niet verloren als we een grote fout gemaakt hebben. Er valt nog over op te scheppenDe meest verloren dag is die, waarop men niet gelachen heeftDe mens kan niet schaamteloos zijn. Schaamteloosheid is de schaamte van wie alle schaamtegevoel verloren hebben