Wat we kopen en betalen, is een deel van onszelf.


wat-we-kopen-betalen-is-een-deel-van-onszelf
amelia barrwatwekopenbetaleniseendeelvanonszelfwat wewe kopenkopen enen betalenis eeneen deeldeel vanvan onszelfwat we kopenwe kopen enkopen en betalenis een deeleen deel vandeel van onszelfwat we kopen enwe kopen en betalenis een deel vaneen deel van onszelfwat we kopen en betalenis een deel van onszelf

Als je iemand haat, haat je iets in hem wat deel is van jezelf. Wat geen deel van onszelf is, verontrust ons niet -Hermann Hesse
als-iemand-haat-haat-iets-in-hem-wat-deel-is-van-jezelf-wat-geen-deel-van-onszelf-is-verontrust-ons-niet
Hoe vaak zijn we al niet gestorven voor we geheel van het toneel verdwijnen? In iedere vriend verliezen we een deel van onszelf en wel het beste deel -Alexander Pope
hoe-vaak-zijn-we-al-niet-gestorven-voor-we-geheel-van-het-toneel-verdwijnen-in-iedere-vriend-verliezen-we-een-deel-van-onszelf-wel-het-beste-deel
Het grootste deel van wat we persoonlijkheid noemen is bepaald door hoe we gekozen hebben onszelf te verdedigen tegen angst en verdriet -Alain de Botton
het-grootste-deel-van-wat-we-persoonlijkheid-noemen-is-bepaald-door-hoe-we-gekozen-hebben-onszelf-te-verdedigen-tegen-angst-verdriet
Ik ben op geld gesteld, maar nog meer op de dingen, die je ervoor kopen kunt, en dat zijn er altijd meer dan ik betalen kan -Remco Campert
ik-ben-op-geld-gesteld-maar-nog-meer-op-de-dingen-die-ervoor-kopen-kunt-dat-zijn-er-altijd-meer-dan-ik-betalen-kan
Als mensen geluk konden kopen, zouden zij beslist er iets teveel van kopen -Pearl S. Buck
als-mensen-geluk-konden-kopen-zouden-zij-beslist-er-iets-teveel-van-kopen
De zucht om over onszelf te praten en onze gebreken te laten zien van de kant die het ons gelieft te vertonen, maakt een groot deel van onze oprechtheid uit -Francois de la Rochefoucauld
de-zucht-om-over-onszelf-te-praten-onze-gebreken-te-laten-zien-van-de-kant-die-het-ons-gelieft-te-vertonen-maakt-een-groot-deel-van-onze-oprechtheid