We hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat we allemaal een hekel aan de overheid hebben


we-hebben-allemaal-één-ding-gemeen-dat-is-dat-we-allemaal-een-hekel-aan-de-overheid-hebben
ruud lubberswehebbenallemaalééndinggemeendatisweeenhekelaandeoverheidwe hebbenhebben allemaalallemaal éénéén dingding gemeengemeen enen datdat isis datdat wewe allemaalallemaal eeneen hekelhekel aanaan dede overheidoverheid hebbenwe hebben allemaalhebben allemaal éénallemaal één dingéén ding gemeending gemeen engemeen en daten dat isdat is datis dat wedat we allemaalwe allemaal eenallemaal een hekeleen hekel aanhekel aan deaan de overheidde overheid hebbenwe hebben allemaal éénhebben allemaal één dingallemaal één ding gemeenéén ding gemeen ending gemeen en datgemeen en dat isen dat is datdat is dat weis dat we allemaaldat we allemaal eenwe allemaal een hekelallemaal een hekel aaneen hekel aan dehekel aan de overheidaan de overheid hebbenwe hebben allemaal één dinghebben allemaal één ding gemeenallemaal één ding gemeen enéén ding gemeen en datding gemeen en dat isgemeen en dat is daten dat is dat wedat is dat we allemaalis dat we allemaal eendat we allemaal een hekelwe allemaal een hekel aanallemaal een hekel aan deeen hekel aan de overheidhekel aan de overheid hebben

Al dat gepraat over gelijkheid. Het enige wat mensen echt met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal gaan sterven -Bob Dylan
al-dat-gepraat-over-gelijkheid-het-enige-wat-mensen-echt-met-elkaar-gemeen-hebben-is-dat-ze-allemaal-gaan-sterven
Liederen en spreekwoorden hebben het allemaal over de vrouwelijke wispelturigheid, maar ze zijn allemaal geschreven door mannen -Jane Austen
liederen-spreekwoorden-hebben-het-allemaal-over-de-vrouwelijke-wispelturigheid-maar-ze-zijn-allemaal-geschreven-door-mannen
We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon -Konrad Adenauer
we-leven-allemaal-onder-dezelfde-hemel-maar-we-hebben-niet-allemaal-dezelfde-horizon
Sommige mensen lezen zó weinig, dat ze er niet eens een hekel aan hebben -Koos J. Versteeg
sommige-mensen-lezen-zó-weinig-dat-ze-er-niet-eens-een-hekel-aan-hebben
We zijn allemaal trots op onze kleine gebreken omdat ze ons het gevoel geven dat we geen grote hebben -Godfried Danneels
we-zijn-allemaal-trots-op-onze-kleine-gebreken-omdat-ze-ons-het-gevoel-geven-dat-we-geen-grote-hebben
Indien we maar allemaal aan dezelfde dwaling geloven, schijnt het ons toe alsof wij toch de waarheid hebben bereikt -Pierre Reverdy
indien-we-maar-allemaal-aan-dezelfde-dwaling-geloven-schijnt-het-ons-toe-alsof-wij-toch-de-waarheid-hebben-bereikt