We hebben net genoeg religie om elkaar te haten, maar niet genoeg om elkaar lief te hebben


we-hebben-net-genoeg-religie-om-elkaar-te-haten-maar-niet-genoeg-om-elkaar-lief-te-hebben
jonathan swiftwehebbennetgenoegreligieomelkaartehatenmaarnietliefwe hebbenhebben netnet genoeggenoeg religiereligie omom elkaarelkaar tete hatenmaar nietniet genoeggenoeg omom elkaarelkaar lieflief tete hebbenwe hebben nethebben net genoegnet genoeg religiegenoeg religie omreligie om elkaarom elkaar teelkaar te hatenmaar niet genoegniet genoeg omgenoeg om elkaarom elkaar liefelkaar lief telief te hebbenwe hebben net genoeghebben net genoeg religienet genoeg religie omgenoeg religie om elkaarreligie om elkaar teom elkaar te hatenmaar niet genoeg omniet genoeg om elkaargenoeg om elkaar liefom elkaar lief teelkaar lief te hebbenwe hebben net genoeg religiehebben net genoeg religie omnet genoeg religie om elkaargenoeg religie om elkaar tereligie om elkaar te hatenmaar niet genoeg om elkaarniet genoeg om elkaar liefgenoeg om elkaar lief teom elkaar lief te hebben

Wat de meeste mensen van elkaar weten, is slechts juist genoeg om zich in elkaar te kunnen vergissen -A. S. C. Wallis
wat-de-meeste-mensen-van-elkaar-weten-is-slechts-juist-genoeg-om-zich-in-elkaar-te-kunnen-vergissen
Gierigheid en geluk hebben elkaar nooit gezien, hoe zouden zij dan met elkaar bekend hebben moeten raken? -Benjamin Franklin
gierigheid-geluk-hebben-elkaar-nooit-gezien-hoe-zouden-zij-dan-met-elkaar-bekend-hebben-moeten-raken
Het komt doordat de mensen elkaar niet kennen dat zij elkaar zo weinig haten -Rémy de Gourmont
het-komt-doordat-de-mensen-elkaar-niet-kennen-dat-zij-elkaar-zo-weinig-haten
Niet om te haten, maar om lief te hebben ben ik op de wereld gekomen -Sophocles
niet-om-te-haten-maar-om-lief-te-hebben-ben-ik-op-de-wereld-gekomen
Genoeg hebben is geluk; meer dan genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle dingen, vooral echter voor geld -Lao-Tse
genoeg-hebben-is-geluk-meer-dan-genoeg-hebben-brengt-ongeluk-dat-geldt-voor-alle-dingen-vooral-echter-voor-geld
Om te begrijpen moet je op elkaar gelijken, maar om lief te hebben moet je wat verschillen -Paul Geraldy
om-te-begrijpen-moet-op-elkaar-gelijken-maar-om-lief-te-hebben-moet-wat-verschillen