We verlangen altijd naar visioenen van schoonheid, we dromen altijd van onbekende werelden


we-verlangen-altijd-naar-visioenen-van-schoonheid-we-dromen-altijd-van-onbekende-werelden
maxim gorkiweverlangenaltijdnaarvisioenenvanschoonheidwedromenonbekendewereldenwe verlangenverlangen altijdaltijd naarnaar visioenenvisioenen vanvan schoonheidwe dromendromen altijdaltijd vanvan onbekendeonbekende wereldenwe verlangen altijdverlangen altijd naaraltijd naar visioenennaar visioenen vanvisioenen van schoonheidwe dromen altijddromen altijd vanaltijd van onbekendevan onbekende wereldenwe verlangen altijd naarverlangen altijd naar visioenenaltijd naar visioenen vannaar visioenen van schoonheidwe dromen altijd vandromen altijd van onbekendealtijd van onbekende wereldenwe verlangen altijd naar visioenenverlangen altijd naar visioenen vanaltijd naar visioenen van schoonheidwe dromen altijd van onbekendedromen altijd van onbekende werelden

Verlangen is altijd in tegenspraak. Ik verlang tegengestelde dingen - wat niet betekent dat ik het verlangen moet vernietigen, onderdrukken, beheersen of veredelen - ik zie gewoon dat verlangen zelf tegenstrijdig isWe zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben. We zijn ervoor geschapen. Maar waar moet je dan nog naar verlangen?Zoals een kompasnaald het noorden aanwijst, wijst de beschuldigende vinger van een man altijd naar een vrouw. AltijdDe doelen die we nastreven zijn altijd gesluierd. Een meisje die verlangt naar het huwelijk verlangt naar iets waar ze niets van weet. De jongen die hunkert naar roem heeft geen idee wat roem is. Het ding dat ons elke beweging zijn betekenis geeft is altijd totaal onbekend voor onsDe toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromenSommigen verlangen van de kunst, dat zij in hen het gevoel van hun bestaan verscherpt; anderen verlangen er naar, het hen te doen vergeten