We zijn op zoek gegaan naar de overwinning en dan kom je hem vanzelf tegen


we-zijn-op-zoek-gegaan-naar-de-overwinning-dan-kom-hem-vanzelf-tegen
johan cruijffwezijnopzoekgegaannaardeoverwinningdankomhemvanzelftegenwe zijnzijn opop zoekzoek gegaangegaan naarnaar dede overwinningoverwinning enen dandan komkom jeje hemhem vanzelfvanzelf tegenwe zijn opzijn op zoekop zoek gegaanzoek gegaan naargegaan naar denaar de overwinningde overwinning enoverwinning en danen dan komdan kom jekom je hemje hem vanzelfhem vanzelf tegenwe zijn op zoekzijn op zoek gegaanop zoek gegaan naarzoek gegaan naar degegaan naar de overwinningnaar de overwinning ende overwinning en danoverwinning en dan komen dan kom jedan kom je hemkom je hem vanzelfje hem vanzelf tegenwe zijn op zoek gegaanzijn op zoek gegaan naarop zoek gegaan naar dezoek gegaan naar de overwinninggegaan naar de overwinning ennaar de overwinning en dande overwinning en dan komoverwinning en dan kom jeen dan kom je hemdan kom je hem vanzelfkom je hem vanzelf tegen

Dat is het waarom van het kunstenaar zijn: op zoek zijn en hard werken. Op zoek naar iets anders dan alleen maar brood, naar iets voorbij het gewone -Eli Content
dat-is-het-waarom-van-het-kunstenaar-zijn-op-zoek-zijn-hard-werken-op-zoek-naar-iets-anders-dan-alleen-maar-brood-naar-iets-voorbij-het-gewone
Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf. -Aristoteles
ik-noem-hem-dapperder-die-zijn-begeerten-overwint-dan-hij-die-over-zijn-vijanden-zegeviert-want-de-moeilijkste-overwinning-is-de-overwinning-op
Ik kom niet zozeer in opstand tegen de dogma's op zichzelf, dan wel tegen de dogmatische geest -Lin Yutang
ik-kom-niet-zozeer-in-opstand-tegen-de-dogma's-op-zichzelf-dan-wel-tegen-de-dogmatische-geest
Een man is altijd op zoek naar iemand tegen wie hij kan pochen; een vrouw naar een schouder waar ze haar hoofd op kan leggen -Henry Louis Mencken
een-man-is-altijd-op-zoek-naar-iemand-tegen-wie-hij-kan-pochen-een-vrouw-naar-een-schouder-waar-ze-haar-hoofd-op-kan-leggen
Overal waar ik kom luidt de leus: hij kwam, hij zag, en wat hij zag deed hem pijn, en tegen zijn zin overwon hij -Herman Brusselmans
overal-waar-ik-kom-luidt-de-leus-hij-kwam-hij-zag-wat-hij-zag-deed-hem-pijn-tegen-zijn-zin-overwon-hij