Wees in dezelfde mate eerlijk voor jezelf als je niet oneerlijk bent tegen anderen


wees-in-dezelfde-mate-eerlijk-voor-jezelf-als-niet-oneerlijk-bent-tegen-anderen
francis baconweesindezelfdemateeerlijkvoorjezelfalsnietoneerlijkbenttegenanderenwees inin dezelfdedezelfde matemate eerlijkeerlijk voorjezelf alsals jeje nietniet oneerlijkoneerlijk bentbent tegenwees in dezelfdein dezelfde matedezelfde mate eerlijkmate eerlijk vooreerlijk voor jezelfvoor jezelf alsjezelf als jeals je nietje niet oneerlijkniet oneerlijk bentoneerlijk bent tegenbent tegen anderenwees in dezelfde matein dezelfde mate eerlijkdezelfde mate eerlijk voormate eerlijk voor jezelfeerlijk voor jezelf alsvoor jezelf als jejezelf als je nietals je niet oneerlijkje niet oneerlijk bentniet oneerlijk bent tegenoneerlijk bent tegen anderenwees in dezelfde mate eerlijkin dezelfde mate eerlijk voordezelfde mate eerlijk voor jezelfmate eerlijk voor jezelf alseerlijk voor jezelf als jevoor jezelf als je nietjezelf als je niet oneerlijkals je niet oneerlijk bentje niet oneerlijk bent tegenniet oneerlijk bent tegen anderen

Wees eerlijk tegenover jezelf dan kun je tegen niemand oneerlijk zijn, dat staat als een paal boven water -William Shakespeare
wees-eerlijk-tegenover-jezelf-dan-kun-tegen-niemand-oneerlijk-zijn-dat-staat-als-een-paal-boven-water
Wanneer je er tevreden mee bent om eenvoudigweg jezelf te zijn en jezelf niet vergelijkt met anderen of anderen beconcurreert, zal iedereen je respecteren -Lao-Tse
wanneer-er-tevreden-mee-bent-om-eenvoudigweg-jezelf-te-zijn-jezelf-niet-vergelijkt-met-anderen-of-anderen-beconcurreert-zal-iedereen-respecteren
Je bent goed als je in harmonie bent met jezelf;  Maar als je dat niet bent, ben je nog niet slecht -Kahlil Gibran
je-bent-goed-als-in-harmonie-bent-met-jezelf-maar-als-dat-niet-bent-ben-nog-niet-slecht
In dezelfde mate als de genotszucht toeneemt, neemt de vatbaarheid voor het genot af -Anna Dix
in-dezelfde-mate-als-de-genotszucht-toeneemt-neemt-de-vatbaarheid-voor-het-genot-af
Wees eerlijk tegenover eerlijke mensen. Wees ook eerlijk tegenover niet-eerlijke mensen. Zo komt eerlijkheid tot stand -Lao-Tse
wees-eerlijk-tegenover-eerlijke-mensen-wees-ook-eerlijk-tegenover-niet-eerlijke-mensen-zo-komt-eerlijkheid-tot-stand