Wees tevreden met wat nu gebeurt, leef op dit moment, dan raken vreugde en angst je niet


wees-tevreden-met-wat-nu-gebeurt-leef-op-dit-moment-dan-raken-vreugde-angst-niet
tsjwang-tseweestevredenmetwatnugebeurtleefopditmomentdanrakenvreugdeangstnietwees tevredentevreden metmet watwat nunu gebeurtleef opop ditdit momentdan rakenraken vreugdevreugde enen angstangst jeje nietwees tevreden mettevreden met watmet wat nuwat nu gebeurtleef op ditop dit momentdan raken vreugderaken vreugde envreugde en angsten angst jeangst je nietwees tevreden met wattevreden met wat numet wat nu gebeurtleef op dit momentdan raken vreugde enraken vreugde en angstvreugde en angst jeen angst je nietwees tevreden met wat nutevreden met wat nu gebeurtdan raken vreugde en angstraken vreugde en angst jevreugde en angst je niet

Wees tevreden met wat je hebt, wees blij met de dingen zoals ze zijn. Wanneer je beseft dat er niets ontbreekt, behoort de hele wereld jou toe -Lao-Tse
wees-tevreden-met-wat-hebt-wees-blij-met-de-dingen-zoals-ze-zijn-wanneer-beseft-dat-er-niets-ontbreekt-behoort-de-hele-wereld-jou-toe
Leef! Leef het prachtige leven dat in u is! Laat niets aan u verloren gaan. Wees altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. Wees bang voor niets -Oscar Wilde
leef-leef-het-prachtige-leven-dat-in-u-is-laat-niets-aan-u-verloren-gaan-wees-altijd-op-zoek-naar-nieuwe-ervaringen-wees-bang-voor-niets
Laat je meedrijven met wat er gebeurt, en houd je geest vrij. Blijf één door te accepteren wat er gebeurt. Niet-doen is het hoogste wat je kunt doen -Tsjwang-tse
laat-meedrijven-met-wat-er-gebeurt-houd-geest-vrij-blijf-één-door-te-accepteren-wat-er-gebeurt-niet-doen-is-het-hoogste-wat-kunt-doen
Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zou ook niet tevreden zijn met wat hij had willen hebben -Berthold Auerbach
wie-niet-tevreden-is-met-wat-hij-heeft-zou-ook-niet-tevreden-zijn-met-wat-hij-had-willen-hebben