Weest preuts in het aannemen! Maakt het tot een onderscheiding, dat gij aanneemt!


weest-preuts-in-het-aannemen-maakt-het-tot-een-onderscheiding-dat-gij-aanneemt
friedrich nietzscheweestpreutsinhetaannemenmaakttoteenonderscheidingdatgijaanneemtweest preutspreuts inin hethet aannemenmaakt hethet tottot eeneen onderscheidingdat gijgij aanneemtweest preuts inpreuts in hetin het aannemenmaakt het tothet tot eentot een onderscheidingdat gij aanneemtweest preuts in hetpreuts in het aannemenmaakt het tot eenhet tot een onderscheidingweest preuts in het aannemenmaakt het tot een onderscheiding

Gij lijdt onrecht; weest getroost; de ware ramp is: onrecht te begaanMijn ideaal! Soms verbeeld ik mij, dat gij en ik spelen op een wip; wanneer ik stijg, daalt gij tot onder mijn voeten, en wanneer ik daal, stijgt gij tot boven mijn hoofdIk onderga het altijd als een onderscheiding, wanneer een kind, na een blik op mij geworpen te hebben, niet altijd spontaan in schreien uitbarst, maar het woord tot me richtHebt gij een lijdende vriend, wees dat een rustplaats voor zijn lijden, doch gelijk een hard bed, een veldbed; zo zult gij hem het meest tot baat zijnSlechts één soort van criticus is achtenswaardig: die, welke tot de schrijver zegt: ziehier wat gij gewild hebt, laat mij thans zien in welke verhouding dat staat tot wat gij bereikt hebtZuiver u slechts van afgunst en gij vertienvoudigt uw geluk, en maakt ieder ogenblik andermans vreugde tot de uwe