Weinig arbeid geeft iemand veel eigenliefde, veel arbeid een zeer grote bescheidenheid


weinig-arbeid-geeft-iemand-veel-eigenliefde-veel-arbeid-een-zeer-grote-bescheidenheid
honoré de balzacweinigarbeidgeeftiemandveeleigenliefdeeenzeergrotebescheidenheidweinig arbeidarbeid geeftgeeft iemandveel eigenliefdeveel arbeidarbeid eeneen zeerzeer grotegrote bescheidenheidweinig arbeid geeftarbeid geeft iemandgeeft iemand veeliemand veel eigenliefdeveel arbeid eenarbeid een zeereen zeer grotezeer grote bescheidenheidweinig arbeid geeft iemandarbeid geeft iemand veelgeeft iemand veel eigenliefdeveel arbeid een zeerarbeid een zeer groteeen zeer grote bescheidenheidweinig arbeid geeft iemand veelarbeid geeft iemand veel eigenliefdeveel arbeid een zeer grotearbeid een zeer grote bescheidenheid

Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuurEen commentator vindt zijn arbeid dikwijls veel belangrijker dan het werk dat hij toelichtDe oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pestWie zeer veel en bijna de ganse dag leest, verliest geleidelijk het vermogen om zelf te denken, evenals iemand, die altijd rijdt, tenslotte het lopen verleert. Dit nu is het geval met zeer veel geleerden: zij hebben zich dom gelezen