Weldaden zijn als rozen aan een doornige steel; beide moeten voorzichtig gegeven worden, anders kwetsen ze


weldaden-zijn-als-rozen-aan-een-doornige-steel-beide-moeten-voorzichtig-gegeven-worden-anders-kwetsen-ze
fliegende blätterweldadenzijnalsrozenaaneendoornigesteelbeidemoetenvoorzichtiggegevenwordenanderskwetsenzeweldaden zijnzijn alsals rozenrozen aanaan eeneen doornigedoornige steelbeide moetenmoeten voorzichtigvoorzichtig gegevengegeven wordenanders kwetsenkwetsen zeweldaden zijn alszijn als rozenals rozen aanrozen aan eenaan een doornigeeen doornige steelbeide moeten voorzichtigmoeten voorzichtig gegevenvoorzichtig gegeven wordenanders kwetsen zeweldaden zijn als rozenzijn als rozen aanals rozen aan eenrozen aan een doornigeaan een doornige steelbeide moeten voorzichtig gegevenmoeten voorzichtig gegeven wordenweldaden zijn als rozen aanzijn als rozen aan eenals rozen aan een doornigerozen aan een doornige steelbeide moeten voorzichtig gegeven worden

Wees voorzichtig met uwe weldaden; er zijn mensen, die zich over ontvangen weldaden wreken -Peter Sirius
wees-voorzichtig-met-uwe-weldaden-er-zijn-mensen-die-zich-over-ontvangen-weldaden-wreken
Kinderen moeten altijd iets aan het doen zijn, anders worden volwassenen ongerust -Yvonne Kroonenberg
kinderen-moeten-altijd-iets-aan-het-doen-zijn-anders-worden-volwassenen-ongerust
Steel een beetje en ze gooien je de gevangenis in, steel veel en je wordt koning -Bob Dylan
steel-een-beetje-ze-gooien-de-gevangenis-in-steel-veel-wordt-koning
Vrienden moeten zeer delicaat en voorzichtig zijn in het toedienen van medelijden als medicijn, wanneer vijanden hetzelfde als vergif gebruiken -John Frederick Boyes
vrienden-moeten-zeer-delicaat-voorzichtig-zijn-in-het-toedienen-van-medelijden-als-medicijn-wanneer-vijanden-hetzelfde-als-vergif-gebruiken
Alleen het kleine, dat iemand steelt, wekt ergernis. Steel een hoed, gij vervalt tot schande. Steel een kroon, men bewondert u -Ernst Raupach
alleen-het-kleine-dat-iemand-steelt-wekt-ergernis-steel-een-hoed-gij-vervalt-tot-schande-steel-een-kroon-men-bewondert-u
De pessimist zegt; geen roos zonder doornen. De optimist zegt hetzelfde, maar een beetje anders; aan een doornenstruik groeien rozen -Albert Roderich
de-pessimist-zegt-geen-roos-zonder-doornen-de-optimist-zegt-hetzelfde-maar-een-beetje-anders-aan-een-doornenstruik-groeien-rozen