Welvaart is niet zonder vrees en ongemakken; armoede niet zonder comfort en hoop


welvaart-is-niet-zonder-vrees-ongemakken-armoede-niet-zonder-comfort-hoop
francis baconwelvaartisnietzondervreesongemakkenarmoedecomforthoopwelvaart isis nietniet zonderzonder vreesvrees enen ongemakkenarmoede nietniet zonderzonder comfortcomfort enen hoopwelvaart is nietis niet zonderniet zonder vreeszonder vrees envrees en ongemakkenarmoede niet zonderniet zonder comfortzonder comfort encomfort en hoopwelvaart is niet zonderis niet zonder vreesniet zonder vrees enzonder vrees en ongemakkenarmoede niet zonder comfortniet zonder comfort enzonder comfort en hoopwelvaart is niet zonder vreesis niet zonder vrees enniet zonder vrees en ongemakkenarmoede niet zonder comfort enniet zonder comfort en hoop

Voorspoed is niet zonder veel vrees en verdrietelijkheden, en tegenspoed is niet zonder troost en hoop -Francis Bacon
voorspoed-is-niet-zonder-veel-vrees-verdrietelijkheden-tegenspoed-is-niet-zonder-troost-hoop
Hoop en vrees zijn onafscheidelijk; er is geen vrees zonder hoop en geen hoop zonder vrees -Francois de la Rochefoucauld
hoop-vrees-zijn-onafscheidelijk-er-is-geen-vrees-zonder-hoop-geen-hoop-zonder-vrees
Werk zonder hoop verzamelt honing in een zeef, en hoop zonder doel kan niet bestaan -Samuel Taylor Coleridge
werk-zonder-hoop-verzamelt-honing-in-een-zeef-hoop-zonder-doel-kan-niet-bestaan
Wanneer je verstandig bent, vermeng je het ene ding met het andere:Hoop niet zonder twijfel en twijfel niet zonder hoop -Seneca
wanneer-verstandig-bent-vermeng-het-ene-ding-met-het-anderehoop-niet-zonder-twijfel-twijfel-niet-zonder-hoop
Uit een eeuw zonder hoop, komt een eeuw zonder vrees -Alfred de Musset
uit-een-eeuw-zonder-hoop-komt-een-eeuw-zonder-vrees
Angst kan niet bestaan zonder hoop en hoop niet zonder angst -Spinoza
angst-kan-niet-bestaan-zonder-hoop-hoop-niet-zonder-angst