Werk behoedt ons van drie kwalen: verveling, verdorvenheid en gebrek


werk-behoedt-ons-van-drie-kwalen-verveling-verdorvenheid-gebrek
voltairewerkbehoedtonsvandriekwalenvervelingverdorvenheidgebrekwerk behoedtbehoedt onsons vanvan driedrie kwalenverdorvenheid enen gebrekwerk behoedt onsbehoedt ons vanons van drievan drie kwalenverdorvenheid en gebrekwerk behoedt ons vanbehoedt ons van drieons van drie kwalenwerk behoedt ons van driebehoedt ons van drie kwalen

De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd, en de armoedeVoor de jeugd heb ik maar drie woorden als advies: Werk, werk, werk!De anderen kunnen ons hoogstens helpen om de verveling te verdrijven. Maar in de meeste gevallen zijn zij het dan nog die de verveling over ons brengenVerveling is gebrek aan eigen fondsenAlleen de liefde behoedt ons voor vergetenSymmetrie is verveling, en verveling is de diepste ondergrond van de intense droefenis. De wanhoop geeuwt.