Werken is een vorm van zenuwachtigheid


werken-is-een-vorm-van-zenuwachtigheid
don heroldwerkeniseenvormvanzenuwachtigheidwerken isis eeneen vormvorm vanvan zenuwachtigheidwerken is eenis een vormeen vorm vanvorm van zenuwachtigheidwerken is een vormis een vorm vaneen vorm van zenuwachtigheidwerken is een vorm vanis een vorm van zenuwachtigheid

Ik houd niet van werken, maar ik duld dat anderen werkenHaat is een vorm van 'passief lijden', maar verontwaardiging is een vorm van vreugdeGeen uiterlijke vorm van beleefdheid, of hij heeft een diepe, zedelijke grond. De ware opvoeding zou die zijn, welke tegelijk vorm en grond leerdeIk hou van werken zolang het werken is waarvan ik houZelden is het mogelijk direct op anderen te werken. Werk slechts op uzelve, dan zult hij op anderen werkenVele vrouwen gaan buitenhuis werken om apparaten te kunnen kopen die het werk doen, dat zij niet meer aankunnen omdat ze buitenhuis werken