Weten oud te worden is een levenskunst, bij welke de wijsheid op een zware proef gesteld wordt


weten-oud-te-worden-is-een-levenskunst-bij-welke-de-wijsheid-op-een-zware-proef-gesteld-wordt
c. j. wijnaendts franckenwetenoudtewordeniseenlevenskunstbijwelkedewijsheidopzwareproefgesteldwordtweten oudoud tete wordenworden isis eeneen levenskunstbij welkewelke dede wijsheidwijsheid opop eeneen zwarezware proefproef gesteldgesteld wordtweten oud teoud te wordente worden isworden is eenis een levenskunstbij welke dewelke de wijsheidde wijsheid opwijsheid op eenop een zwareeen zware proefzware proef gesteldproef gesteld wordtweten oud te wordenoud te worden iste worden is eenworden is een levenskunstbij welke de wijsheidwelke de wijsheid opde wijsheid op eenwijsheid op een zwareop een zware proefeen zware proef gesteldzware proef gesteld wordtweten oud te worden isoud te worden is eente worden is een levenskunstbij welke de wijsheid opwelke de wijsheid op eende wijsheid op een zwarewijsheid op een zware proefop een zware proef gesteldeen zware proef gesteld wordt

Te weten hoe oud je kunt worden is het meesterwerk van wijsheid, en één van de moeilijkste hoofdstukken van de grote kunst van het leven -Henri Frédéric Amiel
te-weten-hoe-oud-kunt-worden-is-het-meesterwerk-van-wijsheid-één-van-de-moeilijkste-hoofdstukken-van-de-grote-kunst-van-het-leven
Als een mens oud wordt, zal wijsheid hem niet in leven houden -Mark Rutherford
als-een-mens-oud-wordt-zal-wijsheid-hem-niet-in-leven-houden
Levenskunst ligt dichter bij de krijgskunde dan bij de danskunst -Marcus Aurelius
levenskunst-ligt-dichter-bij-de-krijgskunde-dan-bij-de-danskunst
Weten oud te worden is de kunst zich met de restjes tevreden te stellen -Pierre Reverdy
weten-oud-te-worden-is-de-kunst-zich-met-de-restjes-tevreden-te-stellen
De levenskunst bestaat daarin, te weten hoe zich met weinig te vermaken en veel te kunnen verduren -William Hazlitt
de-levenskunst-bestaat-daarin-te-weten-hoe-zich-met-weinig-te-vermaken-veel-te-kunnen-verduren
Examen: proef waarbij volgepompte hoofden geledigd worden door er een dropje uit te persen -Julien de Valckenaere
examen-proef-waarbij-volgepompte-hoofden-geledigd-worden-door-er-een-dropje-uit-te-persen