Wie anderen liefheeft, is altijd geliefd. Wie anderen respecteert, wordt altijd gerespecteerd


wie-anderen-liefheeft-is-altijd-geliefd-wie-anderen-respecteert-wordt-altijd-gerespecteerd
menciuswieanderenliefheeftisaltijdgeliefdrespecteertwordtgerespecteerdanderen liefheeftis altijdaltijd geliefdanderen respecteertwordt altijdaltijd gerespecteerdwie anderen liefheeftis altijd geliefdwie anderen respecteertwordt altijd gerespecteerd

Wie anderen begrijpt, heeft kennis. Wie zichzelf begrijpt, is verlicht. Wie anderen verovert, heeft macht. Wie zichzelf verovert, is sterk. Wie sterft, maar niet vergeten wordt, leidt een lang levenWie zich op anderen verlaat, of op anderen steunt wordt op een dwaalspoor gebrachtWie altijd ontevreden over de anderen is, lijdt gewoonlijk aan te grote tevredenheid over zichzelveAan wie liefheeft, lijkt de geliefde altijd eenzaamWie veel heeft deelt vaak met niemand, wie weinig heeft deelt altijd met anderenOm vrij te zijn volstaat het niet om alleen iemands boeien af te werpen. Je moet zo leven dat de vrijheid van anderen gerespecteerd en versterkt wordt