Wie criticus wil worden, moet eerst naast de bal leren slaan


wie-criticus-wil-worden-moet-eerst-naast-de-bal-leren-slaan
frans depeuterwiecriticuswilwordenmoeteerstnaastdeballerenslaanwie criticuscriticus wilwil wordenmoet eersteerst naastnaast dede balbal lerenleren slaanwie criticus wilcriticus wil wordenmoet eerst naasteerst naast denaast de balde bal lerenbal leren slaanwie criticus wil wordenmoet eerst naast deeerst naast de balnaast de bal lerende bal leren slaanmoet eerst naast de baleerst naast de bal lerennaast de bal leren slaan

Dit is mijn leer; wie eenmaal vliegen wil leren, die moet eerst leren staan en gaan en lopen en klauteren en dansen; vliegend leert men het vliegen niet!Wie anderen wil leiden, moet eerst zijn eigen meester wordenWie onder de mensen niet wil versmachten moet leren uit alle glazen te drinken; en wie onder mensen rein wil blijven, moet het verstaan zich ook met vuil water te wassenWie anderen wil bekeren, moet eerst zelf twijfel gekend hebbenWie van zijn onwetendheid genezen wil, moet haar eerst opbiechtenWie wil leren bidden moet naar zee gaan