Wie de roem veracht, zal de ware roem hebben


wie-de-roem-veracht-zal-de-ware-roem-hebben
liviuswiederoemverachtzalwarehebbenwie dede roemroem verachtzal dede wareware roemroem hebbenwie de roemde roem verachtzal de warede ware roemware roem hebbenwie de roem verachtzal de ware roemde ware roem hebbenzal de ware roem hebben

Wie weet, hoe alle roem ontstaat, zal ook argwaan tegen de roem hebben, die de deugd genietWie met weinig roem tevreden is, verdient niet veel roemNiemand veracht de roem meer van harte, dan hij, die er geen enkele aanspraak op kan makenRoem wordt door niemand meer veracht dan door hen, die er geen enkele aanspraak op kunnen makenShakespeare heeft zijn stukken niet voor de roem maar voor de kas geschreven. Zijn grootste roem bestaat juist daarin, dat hij desondanks Shakespeare geworden isRoem te hebben is goed; maar het is geen begerenswaardige gangmaker