Wie droevig is zonder getuigen is écht droevig


wie-droevig-is-zonder-getuigen-is-écht-droevig
senecawiedroevigiszondergetuigenéchtwie droevigdroevig isis zonderzonder getuigengetuigen isis échtécht droevigwie droevig isdroevig is zonderis zonder getuigenzonder getuigen isgetuigen is échtis écht droevigwie droevig is zonderdroevig is zonder getuigenis zonder getuigen iszonder getuigen is échtgetuigen is écht droevigwie droevig is zonder getuigendroevig is zonder getuigen isis zonder getuigen is échtzonder getuigen is écht droevig

Wie zonder reden droevig is, heeft alle reden om droevig te zijnHet is een droevig ambacht, de menigte te moeten nalopenOns verleden is droevig, ons heden een catastrofe, maar gelukkig hebben we geen toekomstIn het ergste geval kan een onbewoond huis niet zo droevig zijn als een ongeleefd levenAlle dingen worden droevig door de angst voor de dood, maar wanneer gij afstand weet te doen van alle vergankelijkheid, kent u de onsterfelijkheidRoekeloze plannen zijn op het eerste gezicht verheugend, in de volvoering zwaar en aan het einde einde droevig