Wie een goed geweten heeft, mag zich overal krabben, waar het hem jeukt


wie-een-goed-geweten-heeft-mag-zich-overal-krabben-waar-het-hem-jeukt
salomon baer-oberdorfwieeengoedgewetenheeftmagzichoveralkrabbenwaarhethemjeuktwie eeneen goedgoed gewetengeweten heeftmag zichzich overaloveral krabbenwaar hethet hemhem jeuktwie een goedeen goed gewetengoed geweten heeftmag zich overalzich overal krabbenwaar het hemhet hem jeuktwie een goed geweteneen goed geweten heeftmag zich overal krabbenwaar het hem jeuktwie een goed geweten heeft

Wie gelukkig is, is ook goed; dat ziet men overal. Want wie kwaad doet, draagt zijn straf bij zich -Friedrich von Bodenstedt
wie-gelukkig-is-is-ook-goed-dat-ziet-men-overal-want-wie-kwaad-doet-draagt-zijn-straf-bij-zich
Wie beleefd wil zijn, moet zich vaak herinneren iemand ergens gezien te hebben, waar hij hem in 't geheel niet heeft opgemerkt -Otto Weiss
wie-beleefd-wil-zijn-moet-zich-vaak-herinneren-iemand-ergens-gezien-te-hebben-waar-hij-hem-in-'t-geheel-niet-heeft-opgemerkt
Als de keizer jeuk heeft, moet het volk zich krabben. -Heinrich Heine
als-de-keizer-jeuk-heeft-moet-het-volk-zich-krabben
Wie goed reist, laat geen sporen na. Wie goed spreekt, overtuigt zijn gehoor. Wie goed rekent, heeft geen telraam nodig. Wie goed vastbindt, heeft geen touw nodig -Lao-Tse
wie-goed-reist-laat-geen-sporen-na-wie-goed-spreekt-overtuigt-zijn-gehoor-wie-goed-rekent-heeft-geen-telraam-nodig-wie-goed-vastbindt-heeft-geen
Een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk ten gronden te midden van zovelen die niet goed zijn. Daarom moet een heerser wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn -Machiavelli
een-man-die-zich-altijd-overal-goed-betoont-gaat-noodzakelijk-ten-gronden-te-midden-van-zovelen-die-niet-goed-zijn-daarom-moet-een-heerser-wanneer