Wie geheel normaal is, werpe de eerste steen. Ik buk wel


wie-geheel-normaal-is-werpe-de-eerste-steen-ik-buk-wel
simon carmiggeltwiegeheelnormaaliswerpedeeerstesteenikbukwelwie geheelgeheel normaalnormaal iswerpe dede eersteeerste steenik bukbuk welwie geheel normaalgeheel normaal iswerpe de eerstede eerste steenik buk welwie geheel normaal iswerpe de eerste steen

Wie zonder angst is werpe de eerste bomIk wilde gaarne weten of er graden bestaan in niet-zyn ?  Om 'n steen te ligten heb ik, onder zekere gegevens, nodig 'n hefboom van die lengte. Welke werking heeft op die steen de hefboom die 1/x deel korter is? Zie, ik wilde dit weten om te beoordelen of 't de moeite waard is om te zien naar 'n andere hefboom?  Ik wilde weten of de WAARHEID het recht heeft om ons uit te lachen over onze korte hefbomen? Wie kan 't me zeggen, wie?De eerste dag van de lente is iets heel anders dan de eerste lentedag. Er zit soms wel een maand verschil tussenEn er lopen altijd wel duizend identieke burgers over straat om elkaar de indruk te geven dat ze normaal zijn en om mij aan geboortenbeperking te doen denkenHoe verdienste en geluk samen hangen, dat komt nooit bij de dommen op. Als ze de steen der wijzen hadden, dan zou de wijze aan de steen ontbrekenIk heb geen hoop op eigen kracht m'n eenzaamheid te ontvluchten. De steen heeft geen hoop iets anders te zijn dan steen. Maar door samen te werken verzamelt hij zich en wordt tempel