Wie geheel zonder vooroordelen was, moest het ook tegen het vooroordeel zijn


wie-geheel-zonder-vooroordelen-was-moest-het-ook-tegen-het-vooroordeel-zijn
marie von ebner-eschenbachwiegeheelzondervooroordelenwasmoesthetooktegenvooroordeelzijnwie geheelgeheel zonderzonder vooroordelenvooroordelen wasmoest hethet ookook tegentegen hethet vooroordeelvooroordeel zijnwie geheel zondergeheel zonder vooroordelenzonder vooroordelen wasmoest het ookhet ook tegenook tegen hettegen het vooroordeelhet vooroordeel zijnwie geheel zonder vooroordelengeheel zonder vooroordelen wasmoest het ook tegenhet ook tegen hetook tegen het vooroordeeltegen het vooroordeel zijnwie geheel zonder vooroordelen wasmoest het ook tegen hethet ook tegen het vooroordeelook tegen het vooroordeel zijn

Evenals complimenten zelden geheel zonder leugens zijn, zo zijn grofheden ook zelden geheel zonder waarheid -Gotthold Ephraim Lessing
evenals-complimenten-zelden-geheel-zonder-leugens-zijn-zo-zijn-grofheden-ook-zelden-geheel-zonder-waarheid
Geen groter vooroordeel dan zich vrij te wanen van vooroordelen -Mr. Constantinus Bake
geen-groter-vooroordeel-dan-zich-vrij-te-wanen-van-vooroordelen
Als wie iets schijnen wil, die trachte het ook te zijn; want zonder zijn is ook de schijn een ijdele schijn -Friedrich Rückert
als-wie-iets-schijnen-wil-die-trachte-het-ook-te-zijn-want-zonder-zijn-is-ook-de-schijn-een-ijdele-schijn
Wie ook maar één vooroordeel heeft weggenomen, is een weldoener der mensheid -Nicolas Chamfort
wie-ook-maar-één-vooroordeel-heeft-weggenomen-is-een-weldoener-der-mensheid
Niet tegen hem die ons tegenstaat, zijn wij het onbillijkst, maar tegen hem, die ons in het geheel niets aangaat -Friedrich Nietzsche
niet-tegen-hem-die-ons-tegenstaat-zijn-wij-het-onbillijkst-maar-tegen-hem-die-ons-in-het-geheel-niets-aangaat